Spring naar content

Leven toevoegen aan de dagen

26 november 2020

Samenwerken in de zorg en het sociaal domein om ’leven tot het einde’’ mogelijk te maken. Hoe doe je dat? In het stadsdeel Hoogvliet van Rotterdam werken professionals uit diverse domeinen actief samen en het werkt. Mensen met problemen op vele vlakken worden sneller gehoord, gezien, geholpen. 

Lees hoe zij dat doen