Spring naar content

Geestelijke verzorging thuis: een overzicht voor professionals

26 april 2020

In opdracht van ZonMw maakte de Universiteit voor Humanistiek een inventarisatie van initiatieven en mogelijkheden van geestelijke verzorging in de thuissituatie.

Bekijk hier het artikel in onze Kennisbank

De brede inventarisatie is bedoeld voor alle professionals en organisaties in de eerste lijn inclusief het sociale domein. Het gaat bijvoorbeeld om geestelijk verzorgers, vrijwilligers, projectleiders Geestelijke Verzorging van de landelijke netwerken Palliatieve Zorg, Centra voor Levensvragen en leden van de stuurgroep Geestelijke Verzorging Thuis en onderzoekers. Het is ook van belang voor huisartsen, hun praktijkondersteuners en medewerkers van sociale wijkteams.