Spring naar content

Geestelijke verzorging thuis: een overzicht voor professionals

26 april 2020

In opdracht van ZonMw maakte de Universiteit voor Humanistiek een inventarisatie van initiatieven en mogelijkheden van geestelijke verzorging in de thuissituatie.

Bekijk hier de complete inventarisatie

De brede inventarisatie is bedoeld voor alle professionals en organisaties in de eerste lijn inclusief het sociale domein. Het gaat bijvoorbeeld om geestelijk verzorgers, vrijwilligers, projectleiders Geestelijke Verzorging van de landelijke netwerken Palliatieve Zorg, Centra voor Levensvragen en leden van de stuurgroep Geestelijke Verzorging Thuis en onderzoekers. Het is ook van belang voor huisartsen, hun praktijkondersteuners en medewerkers van sociale wijkteams.

Voortbouwen op wat er al is

“We hebben speciaal voor professionals en andere betrokkenen gewerkt aan een concreet en handzaam overzicht, gerangschikt naar aard van de activiteiten”, legt projectleider en hoogleraar Geestelijke Verzorging Gaby Jacobs uit. “Het overzicht helpt professionals om het wiel niet opnieuw uit te vinden: ze kunnen rondom een thema, doelgroep of hun eigen of een andere beroepsgroep op zoek gaan wat er al is aan scholing of onderzoek en daar in hun activiteiten op voortbouwen.”

thuis studeren

Dit vind je in het overzicht

Gaby: “We geven een overzicht van relevante begeleidingsprojecten en -interventies; scholingen en scholingsmaterialen; verwijs- en screeningsinstrumenten, en van onderzoeksprojecten en publicaties in het Nederlandstalige vakgebied in de periode 2010-heden. Het is niet uitputtend, en vooral bedoeld als hulpmiddel en inspiratiebron om op verder te bouwen. Er is een onderverdeling gemaakt naar beroepsgroep en doelgroep en bij ieder item is aangegeven welke thema’s aan de orde zijn. Ook zijn er materialen geclusterd.”

Nieuwe terreinen in opkomst

“Het viel me op dat er op sommige terreinen al veel is ontwikkeld: scholing rondom signalering van vragen over zingeving bijvoorbeeld. Ook komen specifieke methodieken in beeld, waaronder luisterconsulten, het werken met kaarten en levensverhalen. En tot slot zie je ook nieuwe terreinen opkomen, zoals geestelijke verzorging in rampgebieden en onderzoek naar de effecten van geestelijke verzorging”, aldus de hoogleraar.

Agora leverde een bijdrage met een aantal regionale initiatieven die in het overzicht zijn opgenomen. Het Platform Regionale Initiatieven Levensvragen (PRIL) is een groeiend samenwerkingsverband van organisaties die professionals en vrijwilligers inzetten bij zingeving en levensvragen. Agora, de organiserende partij achter het platform, stimuleert het opzetten van initiatieven en de onderlinge samenwerking.

Guido Schürmann
gschurmann@agora.nl / 06 30 11 81 62