Spring naar content

Een tegen eenzaamheid

6 oktober 2020

Deze week staat het thema eenzaamheid centraal in de Week tegen Eenzaamheid (1 t/m 8 oktober). Jezelf eenzaam voelen beperkt zich natuurlijk niet tot een week. Mensen die vereenzamen door ouderdom of ernstig ziek zijn kunnen last hebben van die gevoelens. In coronatijd is dat nog lastiger omdat ze niet zomaar bezoek kunnen ontvangen. Zij hebben een extra steuntje in de rug nodig. Wie weet kent u iemand in de buurt waar u iets voor kunt betekenen. Dan is zwaaien voor het raam of een bloemetje brengen al heel welkom!

De striptekenaars Melanie Kranenburg en Niek van Ooijen tekenden dit prachtige beeldverhaal.

Strip Een tegen eenzaamheid

Actuele nieuwsberichten

De impact van de diagnose Parkinson, net als vele andere ongeneeslijke ziektes of aandoeningen, heeft niet alleen invloed op het leven van deze persoon, maar ook op het leven van zijn of haar naasten. ‘Je krijgt de diagnose samen.’ Lees het hele verslag van de webinar ‘Oog voor naasten’.
In onze samenleving is steeds meer aandacht voor vragen over het leven: zingevingsvragen. Na de ontzuiling is het antwoord hierop moeilijk te vinden. Daarom is er sinds 2018, vanuit de overheid, de subsidieregeling Geestelijke Verzorging in de thuissituatie. Wat is de stand van zaken? Welk gereedschap is er om bekendheid aan Geestelijke Verzorging Thuis te geven?
Hoe vanzelfsprekend de gedachte ook is dat ieder mens een holistisch wezen is, in de dagelijkse praktijkis onze ingebouwde reparatiereflex vaak leidend: we zoeken direct naar een antwoord op een vraag of naar een oplossing voor een probleem. Maar wat als we in dat korte moment van persoonlijk contact het lef (of het besef) hebben om ons te richten op wat er écht toe doet?