Spring naar content

Scholing palliatieve zorg voor sociaal werkers bij BPSW

6 oktober 2020

Als maatschappelijk werker kom je van alles tegen, ook mensen die in de palliatieve fase zitten. Hoe ga je daar mee om? Het is bijna een vak apart. Vanuit de beroepsvereniging werd die vraag ook gesteld aan José van Nus, ervaren maatschappelijk werker en sinds 1992 verbonden met hospice Kuria. Na haar master sociaal werk ontwikkelde ze een module van vier dagdelen binnen BPSW, onderdeel van Maatschappelijk werk in de Gezondheidszorg.

“Het is mijn missie om het verschil te maken als maatschappelijk werker in de palliatieve zorg. Maatschappelijk werkers komen in hun beroepspraktijk specifieke kennis over de palliatieve fase te kort. Daar kunnen we wat aan doen.”

Lees het hele verhaal in de Kennisbank.


Maatschappelijk werker, hospice Kuria
José van Nus