Spring naar content

Onderwijsplan Zingeving in Zorg en Sociaal domein

21 januari 2021

Zingeving is binnen de zorg en het sociaal domein belangrijk. Die mening wordt de laatste jaren breed onderschreven. Toch is dit nog lang niet altijd zichtbaar in het onderwijs aan professionals en vrijwilligers in deze domeinen. In de programmering en de inrichting van dit onderwijs, zowel in de initiële opleidingen als in de bij- en nascholingen, is nog veel nodig om zingeving de aandacht te geven die het verdient.

Met het onderwijsplan Zingeving in Zorg en Sociaal domein komt hier verandering in. Het plan is geschreven door de deelprojectgroep onderwijs, onderdeel van de ondersteuningsstructuur Geestelijke Verzorging Thuis, en goedgekeurd door VWS. Tot 2025 zullen pilots van verschillende organisatie in de praktijk de aandacht voor zingeving binnen het onderwijs stimuleren.

Agora is penvoerder van het onderwijsplan. De publieksversie van het onderwijsplan kunt u hier lezen:


Rinske Boomstra
rboomstra@agora.nl / 06 26 24 85 73