Spring naar content

Nieuw: onderwijsplan Zingeving in Zorg en Sociaal domein

21 januari 2021

Zingeving is binnen de zorg en het sociaal domein belangrijk. Die mening wordt de laatste jaren breed onderschreven. Toch is dit nog lang niet altijd zichtbaar in het onderwijs aan professionals en vrijwilligers in deze domeinen. In de programmering en de inrichting van dit onderwijs, zowel in de initiële opleidingen als in de bij- en nascholingen, is nog veel nodig om zingeving de aandacht te geven die het verdient.

Lees verder in de Kennisbank


Julia Hulshof
jhulshof@agora.nl / 06 12 07 40 72