Spring naar content
Senior communicatieadviseur
Birgitte Birnie

Over Birgitte


bbirnie@agora.nl / 06 83 92 25 93

Ambitie

Zingeving is een fascinerend en actueel thema. Ik ben ervan overtuigd dat aandacht voor zingeving en geestelijke verzorging steeds gangbaarder zullen worden, omdat er altijd de behoefte is aan betekenisgeving in het leven, wat voor iemand belangrijk en waardevol is. Als je jong bent, en als je ouder wordt, wanneer je te maken hebt met eenzaamheid of met een ernstige aandoening, of met de zorg voor een naaste.

Ik ontwikkelde het communicatieplan van het landelijke project Geestelijke Verzorging Thuis en coördineer de uitvoering in nauwe samenwerking met collega’s en een groot aantal partners. Het doel is om met zorg en respect het belang van geestelijke verzorging in de thuissituatie onder de aandacht te brengen bij burgers, zorg- en welzijnsprofessionals en beleidsmakers. Ik richt me daarbij op het betrekken van partners, verwijzers, geestelijk verzorgers en cliënten en het inzetten van hun inzichten.

De eerste video van Geestelijke Verzorging Thuis is een inspirerend praktijkvoorbeeld van persoonsgerichte zorg met huisarts Jaap Schuurmans en praktijkondersteuner Wendy de Bruijn. De film was onder andere te zien in de online sessie Zingeving in de huisartsenpraktijk. Instrumenten als deze zijn gericht verspreid en ingezet. Via een landelijk telefoonnummer Zingeving en Levensvragen kunnen mensen gemakkelijk een gesprek met een geestelijk verzorger vanuit een van de vele Centra voor Levensvragen aanvragen. Professionals verwijzen hier steeds vaker naar en volgen trainingen en (na)scholingen door geestelijk verzorgers om hun vaardigheden op het gebied van zingeving te vergroten.

Er is altijd de behoefte aan betekenisgeving, van wat voor iemand belangrijk en waardevol is, juist bij sleutelmomenten

Ik werk op dit moment aan..

De samenwerking met bestaande en nieuwe partners om geestelijke verzorging thuis verder zichtbaar maken in zorg en sociaal domein en het delen van actuele ontwikkelingen. Met Movisie faciliteren we samenwerking en kennisuitwisseling in lokale projecten waarmee we de bewustwording vergroten rondom palliatieve (zorg)behoeften van mensen en wie daarin een rol spelen. Het verbinden van kennis en ervaring uit de praktijk en inzichten uit de wetenschap, en die op de juiste manier in communicatie vertalen en helpen implementeren is een interessant proces.

Meer lezen

  1. Geestelijke Verzorging Thuis
  2. Praten over levensvragen
  3. Proeftuinen
  4. Lokale projecten