Spring naar content
Communicatieadviseur Geestelijke Verzorging Thuis
Birgitte Birnie

Over Birgitte


"Ik vind het een mooie uitdaging een concept dat zijn waarde door de eeuwen heen heeft bewezen op een nieuwe manier onder de aandacht te brengen."

Begin maart 2020 ben ik begonnen als communicatieadviseur bij Agora. Ik heb ruim 10 jaar als PR- en communicatieadviseur gewerkt voor organisaties waar gezondheidszorg, dienstverlening en technologie centraal staan. Ik heb ervaring opgedaan in het bedrijfsleven, bij de semi-overheid en in de cultuursector. Hier heb ik bijgedragen aan marketing en communicatie op het gebied van (gezondheids)technologie, innovatie en culturele projecten. Het ging daarbij om onderwerpen die het maatschappelijke leven – en dus ook ons persoonlijke leven – beïnvloeden.

Mijn doel is om met zorg en respect het belang van geestelijke verzorging in de thuissituatie onder de aandacht te brengen bij zorg-en welzijnsprofessionals, beleidsmakers en burgers. Ik richt me daarbij op het stimuleren van bekendheid van zingeving in zorg en welzijn en door het betrekken van partners, verwijzers, geestelijk verzorgers en cliënten en het inzetten van hun inzichten. Dit doe ik door het creëren van communicatiecampagnes en projecten, inclusief planning en coördinatie.

Vooral de maatschappelijke relevantie van het project Geestelijke Verzorging Thuis spreekt me erg aan. Het integreren van zingeving in zorg en het dagelijks leven draagt eraan bij dat we op een nieuwe manier kijken naar gezondheid en ziekte, en wat in verschillende fases en situaties in het leven echt waardevol is. Ik vind het een mooie uitdaging een concept dat zijn waarde door de eeuwen heen heeft bewezen op een nieuwe manier onder de aandacht te brengen.