Spring naar content
Communicatieadviseur Geestelijke Verzorging Thuis
Birgitte Birnie

Over Birgitte


bbirnie@agora.nl / 06 83 92 25 93

Ambitie

Zingeving is een fascinerend en actueel thema. Ik ben ervan overtuigd dat zingeving en geestelijke verzorging steeds gangbaarder zullen worden, omdat er altijd de behoefte is aan betekenisgeving in het leven, wat voor iemand belangrijk en waardevol is. Als je jong bent, en als je ouder wordt, wanneer je te maken hebt met eenzaamheid of met chronische aandoeningen, of met de zorg voor een naaste.

Ik schreef het communicatieplan van het project Geestelijke Verzorging Thuis (op basis van het strategische plan) en coördineer de uitvoering in nauwe samenwerking met collega’s en een groot aantal partners. Het doel is om met zorg en respect het belang van geestelijke verzorging in de thuissituatie onder de aandacht te brengen bij burgers, zorg- en welzijnsprofessionals en beleidsmakers. Ik richt me daarbij op het betrekken van partners, verwijzers, geestelijk verzorgers en cliënten en het inzetten van hun inzichten.
Vanwege corona kwam veel in een stroomversnelling. Zo is er al een landelijk telefoonnummer Zingeving en Levensvragen geïntroduceerd, waardoor mensen gemakkelijk een gesprek met een geestelijk verzorger kunnen aanvragen.

Er is altijd de behoefte aan betekenisgeving in het leven, wat voor iemand belangrijk en waardevol is

Ik werk op dit moment aan..

Het samenwerken met bestaande en nieuwe partners om geestelijke verzorging thuis verder zichtbaar maken in het landschap van zorg en sociaal domein en de ontwikkelingen te delen, zoals in de tweemaandelijkse Update Geestelijke Verzorging Thuis. Ook is er een PR-campagne om de bekendheid van GV Thuis verder te vergroten in voorbereiding.

Recente projecten

De eerste video van Geestelijke Verzorging Thuis is een mooi en inspirerend praktijkvoorbeeld van persoonsgerichte zorg met huisarts Jaap Schuurmans en praktijkondersteuner Wendy de Bruijn. Deze was onder andere te zien in de online sessie ‘Zingeving in de huisartsenpraktijk’ van Agora.

Ruim 170 deelnemers uit de zorg en het sociaal domein namen hieraan deel en gingen met elkaar in gesprek. Voor vele deelnemers een aanleiding om zingeving verder te brengen in het eigen werk. Een mooie mijlpaal. Een reeks nieuwe materialen, waaronder een filmpje waarin de ervaring van een cliënt centraal staat, is in voorbereiding, telkens gericht op aandacht voor en bewustwording van de waarde van geestelijke verzorging, de behoeften van ondersteuning, en het herkennen van levensvragen.

Meer lezen

  1. Korte film: Zingeving in de huisartsenpraktijk, met huisarts Jaap Schuurmans en Praktijkondersteuner Wendy de Bruin
  2. Landelijk telefoonnummer Zingeving en Levensvragen
  3. Geestelijk verzorgers en sociaal werkers samen tegen eenzaamheid