Spring naar content
Senior communicatieadviseur
Birgitte Birnie

Over Birgitte


bbirnie@agora.nl / 06 83 92 25 93

Als nieuwsgierige en creatieve professional is het interessant om te werken aan maatschappelijke vraagstukken. Hoe complexer, hoe beter. Voor goede palliatieve zorg en ondersteuning is een andere, nieuwe manier van kijken en denken nodig. Het gaat over wat juist, passend en nodig is, en wie of wat daarbij een rol heeft of moet hebben. Een andere manier van kijken raakt ook aan andere relevante thema’s. Zoals: Hoe wonen we straks? Wie zorgt er in de toekomst voor wie? Hoe draagt technologie daar aan bij?

In een kennis-en ontwikkelorganisatie is werken aan deze vraagstukken een innovatieve reis op weg naar het vormgeven van een nieuwe toekomst. Goede communicatie is een onmisbaar onderdeel, in alles wat we doen. Bij het verbeteren van kennis en bewustwording over passende zorg middels onderzoek, bij ontwikkeling en het overbrengen van kennis over methodieken, innovatieve initiatieven en in projecten en programma’s.

Hiervoor werk ik nauw samen met beleidscollega’s, communicatiecollega’s en met samenwerkingspartners in onderzoek, praktijk, onderwijs en beleid. Eén van de opbrengsten van een samenwerking met betrokken partners is de realisatie van een landelijke infrastructuur voor ondersteuning bij zingeving thuis. Ik was verantwoordelijk voor de communicatieconcepten en coördinatie van de campagne in de opbouwfase. Met plezier werk ik nu aan het profileren van de koers van de organisatie, de zichtbaarheid van een sociale benadering in de palliatieve zorg en ondersteuning, en de samenwerking met belanghebbenden.

In het licht van maatschappelijke trends en ontwikkelingen zijn samenwerken, wendbaarheid, innovatie en creativiteit steeds belangrijker en dat geldt zeker ook voor mijn vakgebied. Daarbij onderzoek ik nieuwe mogelijkheden, (online) tools en kanalen om nog beter en effciënter onze (communicatie)doelen te realiseren en bij te dragen aan maatschappelijke relevantie.

Samenwerken, wendbaarheid, innovatie en creativiteit steeds belangrijker


Meer weten?

  1. Geestelijke Verzorging Thuis
  2. Praten over levensvragen
  3. Proeftuinen
  4. Lokale projecten
  5. Connecting Communities in the Netherlands