Spring naar content

E-book Onderwijs Palliatieve Zorg

14 juli 2021

In april vond het tweede Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) Symposium plaats. Professionals zoals bijvoorbeeld ethicus Suzanne Metselaar en intensivist Armand Girbes daagden het publiek uit om te komen tot nieuwe oplossingen.

Agora’s Sandrina Sangers en Carolien Neefjes gaven tijdens het symposium van O²PZ een presentatie aan de hand van de casus van Carla. Hierin onderzocht men onder andere welke wensen en behoeften zij heeft met een focus op de vier dimensies van de palliatieve benadering. Ze lieten hierin in het bijzonder de meerwaarde zien van samenwerking in de palliatieve fase. Zo ervaart iemand die ongeneeslijk ziek is het als positief als zorgprofessionals samenwerken met bijvoorbeeld een Wmo-consulent of mantelzorgondersteuner. Daardoor ontstaat meer begrip voor elkaars werk en professionals verwijzen eerder en makkelijker naar elkaar door.

Naast de beleidsadviseurs van Agora gaven nog 28 andere professionals interessante adviezen.

De handvatten en adviezen van alle 30 sprekers, vind je terug in dit rijke e-book:


Delen:

Ook interessant

Bij spirituele zorg denk je niet direct aan subsidie, profilering, naamsbekendheid en tarieven. Toch zijn die aardse zaken van groot belang voor adequate geestelijke verzorging thuis. En het goede nieuws: een overzichtelijk werkboek wijst geestelijk verzorgers daarin de weg.
‘Onze aandacht voor zingeving helpt patiënten te bepalen wat voor hen waardevol is en wat bijdraagt aan kwaliteit van leven.’ Dat zegt Wendy de Bruijn, poh somatiek en ouderenzorg.
‘Buiten kerk en moskee’ heet het rapport waarmee het Sociaal Cultureel Planbureau een trilogie voltooit over de gelovigheid van christenen en moslims. Ook atheïsten, agnosten en volgers van allerhande spiritualiteit zijn op zoek naar waarden en betekenisgeving.