Spring naar content

E-book Onderwijs Palliatieve Zorg

14 juli 2021

In april vond het tweede Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) Symposium plaats. Professionals zoals bijvoorbeeld ethicus Suzanne Metselaar en intensivist Armand Girbes daagden het publiek uit om te komen tot nieuwe oplossingen.

Agora’s Sandrina Sangers en Carolien Neefjes gaven tijdens het symposium van O²PZ een presentatie aan de hand van de casus van Carla. Hierin onderzocht men onder andere welke wensen en behoeften zij heeft met een focus op de vier dimensies van de palliatieve benadering. Ze lieten hierin in het bijzonder de meerwaarde zien van samenwerking in de palliatieve fase. Zo ervaart iemand die ongeneeslijk ziek is het als positief als zorgprofessionals samenwerken met bijvoorbeeld een Wmo-consulent of mantelzorgondersteuner. Daardoor ontstaat meer begrip voor elkaars werk en professionals verwijzen eerder en makkelijker naar elkaar door.

Naast de beleidsadviseurs van Agora gaven nog 28 andere professionals interessante adviezen.

De handvatten en adviezen van alle 30 sprekers, vind je terug in dit rijke e-book:


Delen:

Ook interessant

O²PZ organiseerde in april het tweede symposium waar ook Agora een bijdrage aan leverde. De handvatten en adviezen zijn gebundeld in een e-book.
Piet is één van Agora’s persona’s. Hij lijdt aan de ziekte van Parkinson. Recent vroegen we aan acht professionals in zorg en sociaal domein: Hoe kijken jullie vanuit je vakgebied naar hem en werkt zo’n persona voor jou als instrument? Want één integraal levensplan voor Piet, dat is het ideaal.
Alle deelnemers aan de videosessie ‘Mantelzorg in de laatste levensfase’ werd gevraagd hun eerste stap naar meer aandacht voor de mantelzorger te delen. Dit leverde een keur aan prachtige tips op.