Spring naar content

E-book Onderwijs Palliatieve Zorg

14 juli 2021

In april vond het tweede Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) Symposium plaats. Professionals zoals bijvoorbeeld ethicus Suzanne Metselaar en intensivist Armand Girbes daagden het publiek uit om te komen tot nieuwe oplossingen.

Agora’s Sandrina Sangers gaf tijdens het symposium van O²PZ een presentatie aan de hand van de casus van Carla. Hierin onderzocht men onder andere welke wensen en behoeften zij heeft met een focus op de vier dimensies van de palliatieve benadering. Zij liet hierin in het bijzonder de meerwaarde zien van samenwerking in de palliatieve fase. Zo ervaart iemand die ongeneeslijk ziek is het als positief als zorgprofessionals samenwerken met bijvoorbeeld een Wmo-consulent of mantelzorgondersteuner. Daardoor ontstaat meer begrip voor elkaars werk en professionals verwijzen eerder en makkelijker naar elkaar door.

Naast de beleidsadviseur van Agora gaven nog 28 andere professionals interessante adviezen.

De handvatten en adviezen van alle 30 sprekers, vind je terug in dit rijke e-book:


Delen:

Ook interessant

Agora maakte een korte film over leven met Parkinson, aan de hand van het verhaal van Peter en Anita. Mét een handleiding om deze film te bekijken en na te bespreken met professionals en vrijwilligers.
In de periode 2020 – 2022 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de ervaringen van naasten en zorgverleners van mensen die overleden in de eerste fase van de COVID-19 epidemie. Bekijk de resultaten.
Bij spirituele zorg denk je niet direct aan subsidie, profilering, naamsbekendheid en tarieven. Toch zijn die aardse zaken van groot belang voor adequate geestelijke verzorging thuis. En het goede nieuws: een overzichtelijk werkboek wijst geestelijk verzorgers daarin de weg.