Spring naar content

Zo’n driehonderd professionals uit de gezondheidszorg en het sociale domein kwamen op 14 juni in De Doelen in Rotterdam bij elkaar voor een interactieve bijeenkomst over nationale en internationale ontwikkelingen. Ervaringsdeskundigen en deskundige sprekers uit binnen- en buitenland deelden hun ervaringen en inzichten over palliatieve zorg en ondersteuning vanuit lokale gemeenschappen en de rol van het sociaal domein daarbij.


Film

Speciaal voor de pre-conference maakte Agora de film ‘Connecting Communities – Inspirerende perspectieven op palliatieve zorg’. De film laat vijf mooie voorbeelden zien van ondersteuning en zorg vanuit het sociaal domein en burgerinitiatieven. De voorbeelden zijn gefilmd in Maarssen- gemeente Stichtse Vecht- en in de regio Rotterdam bij het Centrum voor Levensvragen, bij Villa TrösT in Dordrecht, bij de compassievolle Hogeschool Rotterdam en bij Zorgvrijstaat in de Rotterdamse wijk Delfshaven.
Bekijk de film en raak ook geïnspireerd.


Mentimeter

Via de mentimeter namen de deelnemers interactief deel aan de uitwisseling van kennis en visie tijdens de pre-conference en konden ze live de antwoorden van elkaar meelezen.

Dagvoorzitter en bestuurder Iris van Bennekom van Agora, vroeg aan de deelnemers: ‘Wie is verantwoordelijk voor het betrekken van de gemeenschap bij Palliatieve zorg?’ Het antwoord van de zaal was duidelijk: Iedereen!
Ethica Laura Hartman daagde deelnemers uit nieuwe woorden aan te dragen, die ons helpen te praten over dood en rouw.
Dat leverde een mooi ‘woordenboek’ op met termen als rouwkost, rouwverlof, uittunen, doodgewoon, tussenland, compassie,
on-afscheide-lijk, rouwwerk, stil nabij en rouw van jou.
Wat is er nodig voor gezond sterven en rouwen?‘, vroeg Libby Sallnow. Enkele van de antwoorden: 
Compassion, love, support, inner space, inner peace, aandacht, connection en courage.

Verslag in woord en beeld

Verslag in woord en beeld
Van de pre-conference werd ’s middags live een getekende visual gemaakt door Judith Oosterom. De middag is door
haar in één tekening gevangen. Alle sprekers, de film en de andere highlights zijn erin verwerkt.

Aftermovie

Gebruikmakend van foto’s, mentimeter-woordwolken en ander beeldmateriaal, is een sfeervolle aftermovie van de pre-conference gemaakt:


Samenvatting

Een terugblik met uitgebreide samenvatting van de pre-conference, vind je hier.


Inleiders pre-conference:

Iris van Bennekom, bestuurder bij Agora. Daarvoor was zij bestuurder in de langdurige zorg in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de verstandelijke gehandicaptenzorg. In haar rol als directeur Langdurige Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) was zij een landelijk boegbeeld van het patiëntenperspectief.  

Joachim Cohen, socioloog, gezondheidswetenschapper en professor van de End-of-Life Research Group aan de Vrije Universiteit Brussel. Binnen deze onderzoeksgroep geeft hij leiding aan een onderzoeksprogramma naar palliatieve zorg in het sociaal domein. Zijn onderzoek werd eerder bekroond met de Kubler Ross Award for Young Researchers en de Young Investigators Award van de European Association of Palliative Care 2010.

Sprekers pre-conference:

Libby Sallnow, consulent palliatieve geneeskunde bij CNWL NHS Trust in Londen en eredocent bij St Christopher’s Hospice en de UCL Marie Curie Palliative Care Research Department in het Verenigd Koninkrijk. Zij werkte de afgelopen twee decennia in het Verenigd Koninkrijk en internationaal mee aan de ontwikkeling van nieuwe volksgezondheidsbenaderingen van levenseindezorg, compassionate communities en sociale benaderingen van dood, sterven en verlies.
Titel van haar presentatie: The Lancet Commission of the Value of death, compassionate communities and reflections on the Dutch context.

Jeroen Hasselaar, bijzonder hoogleraar Social Empowerment in de Palliatieve Zorg aan het Radboudumc / de Radboud Universiteit in samenwerking met Agora. Hij is afdelingshoofd eerstelijns-zorgonderzoek bij Nivel Utrecht, het Nederlands Instituut voor onderzoek van gezondheidsdiensten. Daarnaast is hij voorzitter van de International Organization for Palliative Care en bestuurslid van de Nederlandse palliatieve zorgorganisatie Palliactief.
Titel van zijn presentatie: Palliative Preparedness: Societal challenges in a new era.

Saskia Teunissen, hoogleraar palliatieve zorg en hospicezorg in het UMC Utrecht en voorzitter Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). De combinatie van de positie als hoogleraar palliatieve zorg en hospicezorg in het UMC Utrecht en de rol van bestuurder PZNL (Palliatieve Zorg Nederland) maakt het mogelijk om tal van inhoudelijke en organisatorische vraagstukken in het domein palliatieve zorg en de mensen die daaraan werken met elkaar te verbinden.
Titel van haar presentatie: Coordinating Palliative Care in the Dutch Delta

Laura Hartman, voormalig adviseur ethiek bij Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG). Daarnaast is ze projectleider van onder andere het inspiratieadvies ‘Stervelingen- beter samenleven met de dood’ en het signalement ‘Omgaan met onbedoelde en ongewenste uitkomsten van zorg’.
Titel van haar presentatie: Mortals: How can we live better with death?


Artikelen en interviews met de sprekersNieuws en projecten

Heb je een vraag? Neem contact met ons op

Geen items gevonden