Spring naar content

Bij palliatieve zorg, in de laatste levensfase van een mens, is een belangrijke rol weggelegd voor de sociale omgeving, het netwerk en de lokale gemeenschap rondom de persoon in de palliatieve fase. De focus ligt op de mens, niet op de ziekte. 

Maar we zien vertrouwde vormen van sociale gemeenschappen meer en meer verloren gaan, bijvoorbeeld door ontkerkelijking, doordat families verder van elkaar wonen dan vroeger en buren elkaar niet meer kennen. Waar en bij wie vind je dan steun in je laatste levensfase? 
Kunnen we verwachten dat professionals of de (lokale) overheid die leemte vullen?  
Of zijn we steeds meer aangewezen op welwillende vrijwilligers en op burgerinitiatieven zoals compassionate communities? Bestaan dergelijke burgerinitiatieven al? Hoe zien deze communities eruit? En wat kunnen we van hen leren?

In de pre-conference ‘Connecting Communities in the Netherlands’ komen deze vragen aan de orde en laten we ook voorbeelden zien van mooie burgerinitiatieven en compassionate communities, onder andere gefilmd in gaststad Rotterdam.  

Take aways

  • Inspiring living labs
  • Trends and challenges from a global perspective 
  • Sharing views and insights 

Centraal staan nationale en internationale trends en uitdagingen over palliatieve zorg in het sociaal domein en vanuit lokale gemeenschappen. We gaan in op de waarde van de palliatieve benadering en laten zien wat de samenwerking tussen zorgprofessionals en sociaal professionals kan opleveren voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten.  

Programma

Vanaf 13.00 uur inloop en ontvangst
13.30 uur: Opening en welkom – Iris van Bennekom en Joachim Cohen 
13.40 uur: Connecting Communities in the Netherlands – Inspirerende perspectieven op palliatieve zorg – preview film Agora
14.05 uur: Mortals: How can we live better with death? – Laura Hartman
14.25 uur: Coordinating Palliative Care in the Dutch Delta – Saskia Teunissen
14.45 uur: Pauze
15.15 uur: Palliative Preparedness: Societal challenges in a new era – Jeroen Hasselaar
15.35 uur: The Lancet Commission of the Value of death, compassionate communities and reflections on the Dutch context – Libby Sallnow
16.05 uur: Interactief panelgesprek met Anil Jagroep en Verry Patty (nabestaanden met ervaringen palliatieve zorg) en Tom van Geest (community builder), moderator Iris van Bennekom
17.00 uur: Afsluiting en borrel

De voertaal van de pre-conferentie is Nederlands. 

Inleiders

Iris van Bennekom is bestuurder bij Agora. Daarvoor was zij bestuurder in de langdurige zorg in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de verstandelijke gehandicaptenzorg. In haar rol als directeur Langdurige Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) was zij een landelijk boegbeeld van het patiëntenperspectief.  

Joachim Cohen is socioloog, gezondheidswetenschapper en professor van de End-of-Life Research Group aan de Vrije Universiteit Brussel. Binnen deze onderzoeksgroep geeft hij leiding aan een onderzoeksprogramma naar palliatieve zorg in het sociaal domein. Zijn onderzoek werd eerder bekroond met de Kubler Ross Award for Young Researchers en de Young Investigators Award van de European Association of Palliative Care 2010. Hij ontving beide prijzen vooral voor zijn grootschalige bevolkingsonderzoek en internationaal onderzoek naar levenseinde zorg.

Sprekers

Libby Sallnow is consulent palliatieve geneeskunde bij CNWL NHS Trust in Londen en eredocent bij St Christopher’s Hospice en de UCL Marie Curie Palliative Care Research Department in het Verenigd Koninkrijk. Zij heeft de afgelopen twee decennia in het Verenigd Koninkrijk en internationaal meegewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe volksgezondheidsbenaderingen van levenseindezorg, compassionate communities en sociale benaderingen van dood, sterven en verlies.
Titel van haar presentatie: The Lancet Commission of the Value of death, compassionate communities and reflections on the Dutch context.

Jeroen Hasselaar is bijzonder hoogleraar Social Empowerment in de Palliatieve Zorg aan het Radboudumc / de Radboud Universiteit in samenwerking met Agora. Hij is afdelingshoofd eerstelijns-zorgonderzoek bij Nivel Utrecht, het Nederlands Instituut voor onderzoek van gezondheidsdiensten. Daarnaast is hij vicevoorzitter van de International Organization for Palliative Care en bestuurslid van de Nederlandse palliatieve zorgorganisatie Palliactief.
Titel van zijn presentatie: Palliative Preparedness: Societal challenges in a new era.

Saskia Teunissen is hoogleraar palliatieve zorg en hospicezorg in het UMC Utrecht en voorzitter Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). De combinatie van de positie als hoogleraar palliatieve zorg en hospicezorg in het UMC Utrecht en de rol van bestuurder PZNL (Palliatieve Zorg Nederland) maakt het mogelijk om tal van inhoudelijke en organisatorische vraagstukken in het domein palliatieve zorg en de mensen die daaraan werken met elkaar te verbinden.
Titel van haar presentatie: Coordinating Palliative Care in the Dutch Delta

Laura Hartman is voormalig adviseur ethiek bij Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG). Daarnaast is ze projectleider van onder andere het inspiratieadvies ‘Stervelingen- beter samenleven met de dood’ en het signalement ‘Omgaan met onbedoelde en ongewenste uitkomsten van zorg’.
Titel van haar presentatie: Mortals: How can we live better with death?

Waar en wanneer

De pre-conference ‘Connecting Communities in the Netherlands’ wordt gehouden woensdagmiddag 14 juni van 13.00 tot 17.00 uur in De Doelen in Rotterdam.
Adres: Schouwburgplein 50, Rotterdam 3012 CL

Kosten

Aan de pre-conference zijn geen kosten verbonden, zowel voor de deelnemers aan het 18de World Congress als voor Nederlandse professionals in welzijn en zorg die alleen aan de pre-conference deelnemen.

De voertaal van de pre-conference is Nederlands.


Artikelen


Aanmelden pre-conference

  • Personal data

  • Work and education

  • Enter your highest level of education, if it was not in the field above
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Nieuws en projecten

Heb je een vraag? Neem contact met ons op

Beleidsadviseur Zingeving en Sociaal Domein
Joep van de Geer
Senior communicatieadviseur
Birgitte Birnie