Agora & patiënt

Agora neemt patiënt en naaste als vertrekpunt en stelt telkens de vraag 'Wat betekent dit voor deze mens?'

Palliatieve zorg

Op zoek naar palliatieve zorg? Zorg en begeleiding voor mensen die een ongeneeslijke ziekte hebben.

Nieuws & agenda

  Nieuws, bijeenkomsten, oproepen en meer over palliatieve zorg en het levenseinde.

Een nationaal programma

Het ministerie van VWS wil de kwaliteit van palliatieve zorg verbeteren zodat iedere burger in 2020 verzekerd is van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment door de juiste zorgverleners.

In 2014 is daarom het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) gestart. Het NPPZ bestaat uit het ZonMw programma Palliantie. Meer dan zorg, activiteiten in regionale samenwerkingsverbanden en aanvullend nationaal beleid. Er zijn zeven consortia palliatieve zorg om palliatieve zorg overal in Nederland te optimaliseren.

Belangrijk uitgangspunt bij de activiteiten en verbeteringen is de patiënt. Uiteindelijk moeten patiënten en naasten kunnen kiezen welke zorg en ondersteuning zij willen in de laatste fase van hun leven.

Consortia palliatieve zorg

Nieuws projecten NPPZ