Spring naar content

Tag: Communityproject

In de media is de dood nauwelijks meer een taboe, blijkt uit de inventarisatie die voortkomt uit het onderzoek “Op zoek naar Nederlandse praktijkvoorbeelden van Public Health Palliative Care”. Wel stuitten de derdejaars geneeskundestudenten van het Erasmus MC tijdens hun literatuuronderzoek op een hardnekkig misverstand over de palliatieve fase. Nog te vaak wordt palliatieve zorg uitsluitend geassocieerd met de terminale fase.
Opgroeien in een jong gezin met een ongeneeslijk zieke ouder kan een grote impact hebben op het welzijn van een kind. Ook op latere leeftijd kan het nog tot problemen leiden. Welke professionals en vrijwilligers ondersteunen deze kinderen? Hoe gaan ze te werk en weten kinderen hen ook te vinden? Er valt nog veel te verbeteren, blijkt uit een recent communityproject van derdejaarsstudenten de Erasmus Universiteit.
Anno 2022 heeft bijna de helft van de huisartsen nog geen ervaring met geestelijk verzorgers. Maar het goede nieuws: de andere helft is juist in ruime meerderheid tevreden over de samenwerking.
Hoe komt die vraag, die ook in andere ziekenhuizen standaard wordt gesteld, bij patiënten binnen? En hoe reageren ze erop? Dat onderzochten derdejaars geneeskundestudenten van de Erasmus Universiteit in het kader van een community project.
Door Covid-19 kregen de laatste levensfase en het levenseinde maatschappelijk meer aandacht. Verlaagde dit voor artsen de drempel om met hun patiënten te praten over de laatste levensfase?