Spring naar content

Saskia Teunissen benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

11 oktober 2022

Prof. dr. Saskia Teunissen, bestuursvoorzitter van Palliatieve Zorg Nederland en hoogleraar palliatieve zorg en hospicezorg bij het UMC Utrecht is op 8 oktober 2022 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Ze kreeg de onderscheiding tijdens de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg.

Pionier van de palliatieve zorg

Teunissen is één van de pioniers van de palliatieve zorg in Nederland. Al in de jaren 90 had ze een voortrekkersrol bij de oprichting van de eerste palliatieve consultatieteams, onder meer in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Bij het Erasmus MC droeg ze bij aan het ontstaan van de eerste ziekenhuisafdeling voor palliatieve zorg. Ook was ze betrokken bij één van de eerste Centra voor Ontwikkeling Palliatieve Zorg.

Van 2010 tot 2020 was ze directeur van Academisch hospice Demeter in De Bilt. In deze functie heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de hospicezorg in Nederland. Verder zat Teunissen jarenlang in het bestuur van beroepsvereniging Palliactief. Sinds 2020 is ze bestuursvoorzitter van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL).

Lees het hele persbericht op Palliaweb


Saskia Teunissen

Delen:

Actuele nieuwsberichten

Onder de titel ‘Haast geboden voor zorgzame buurten’ verzorgt gezondheidseconoom Marcel Canoy op 26 juni een lezing tijdens ‘Connecting Communities, hét congres over de sociale benadering palliatieve zorg’ van Agora, Carend en PZNL. ‘Waarom lukt het bij hospices zo goed om informele en formele zorg goed met elkaar te laten samenwerken, terwijl het daarbuiten zo stroef verloopt soms?’, vraagt hij zich af in een opiniestuk in Medisch Contact.
‘Mensen in de palliatieve fase hebben geen boodschap aan onze domeinen, regelingen en hokjes. Voor hen is het logisch om te beginnen bij hen, bij de mens.’ Wies Wagenaar is pionier, kwartiermaker en netwerkcoördinator palliatieve zorg. Op 26 juni verzorgt Wies een lezing tijdens ‘Connecting Communities, hét congres over de sociale benadering palliatieve zorg’, waarbij ze het perspectief van de ervaringsdeskundigen centraal stelt. ‘Ons team ervaringsdeskundigen is heel duidelijk: Palliatieve zorg draait vooral om welzijn.’
Agora nam deel aan de expertisesessies van het ministerie VWS waarin bestaande samenwerkingsverbanden tussen het sociaal en het medisch domein onder de loep zijn genomen. Deze samenwerking draagt bij aan het verlenen van passende zorg. Wat kunnen we leren van deze initiatieven, tegen welke knelpunten zien we in de praktijk en wat gaat goed?