Spring naar content

Prijs voor casuïstiek over de behandeling, verpleging of verzorging van patiënten in de palliatieve fase

12 februari 2021

Ter gelegenheid van het afscheid van dr. Alexander de Graeff van het UMC Utrecht op 12 februari 2021 heeft Agora het initiatief genomen om een terugkerende prijs uit te reiken voor een bijzondere casus over de behandeling, verpleging of verzorging van patiënten in de palliatieve fase.

Agora zet zich in voor een zo breed mogelijke toepassing van de palliatieve benadering. Niet alleen in de zorg, maar ook buiten de zorg in het sociaal domein. Samenwerking tussen mensen die werken in die sectoren is belangrijk. De winnende casus en de andere inzendingen krijgen na de wedstrijd daarom uitgebreid aandacht.

Richtlijnen

Uw casus heeft betrekking op de palliatieve fase in de brede zin van het woord en hoeft zich niet tot de terminale fase te beperken. Uw casus bevat een vierdimensionale analyse, waarbij u illustreert welke palliatieve richtlijnen er gevolgd zijn en op welke momenten er onderbouwd en beredeneerd van de richtlijn(en) is afgeweken. U laat duidelijk zien in de casusbeschrijving hoe u palliatief redeneren (b.v. aan de hand van de beslisschijf) heeft toegepast.

Als onderwerp kunt u denken aan bijvoorbeeld transmurale samenwerking en casuïstiek die betrekking heeft op bijzondere doelgroepen (b.v. patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen of patiënten met een bijzonder klein of kwetsbaar netwerk). Gezien het feit dat het overgrote deel van de bekende casuïstiek in de internationale literatuur betrekking heeft op patiënten met een oncologische aandoening in de palliatieve fase, zal er eerder gekeken worden naar casuïstiek die betrekking heeft op patiëntengroepen met andere aandoeningen (denk aan nefrologische, cardiale, orthopedische, geriatrische, (vaat-)chirurgische aandoeningen).

Deelnemers

Casuïstiek vanuit (topklinische of perifere) ziekenhuizen, verpleeghuizen, zorgcentra of de eerste lijn heeft eerder de voorkeur dan casuïstiek uit universitaire medische centra.

Vanuit de meerderheid van de Expertisecentra Palliatieve Zorg (EPZ) is al positief gereageerd en onze hoop is dat de gezamenlijke Expertisecentra Pallliatieve Zorg zich achter dit initiatief zullen scharen. We zullen ook zoeken voor draagvlak en steun voor dit initiatief buiten de EPZ’n.

Prijs

De prijs bestaat uit een bronzen sculptuur en een geldbedrag dat besteed kan worden aan onderzoek naar de effectiviteit van in de casus beschreven interventies.

Aanmelden

De aanmelding start binnen enkele maanden. We streven ernaar om vóór de zomer gedetailleerde informatie hierover op onze website te publiceren, om de prijs in 2021 voor het eerst te kunnen uitreiken. Wilt u op de hoogte gebracht worden? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief.