Spring naar content

Overzicht ondersteuning tijdens quarantaine

30 maart 2020

Overal in Nederland ontstaan spontaan initiatieven om mensen te ondersteunen in deze periode van quarantaine tijdens het coronavirus. In onze Kennisbank vind je een overzicht van het aanbod.

Het Coronavirus kan angst oproepen of bestaande onzekerheden en eenzaamheid versterken. Praktische ondersteuning, een luisterend oor of begeleiding bij ontreddering en existentieel lijden kan hierbij helpen. Wellicht herken je dit bij jouw patiënten, cliënten, naasten, buren, …? In onze Kennisbank onder Instrumenten vind je een overzichten van ondersteuningsaanbod.

Actuele nieuwsberichten

Agora ondersteunt lokale samenwerking door op te halen ‘wat werkt’. In een artikel delen we wat de praktijk zélf zegt over samenwerking.
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving schreef er een rapport over. In een artikel bekijken we wat de adviezen betekenen voor mensen in de palliatieve fase.
De Zorgstandaard Dementie is een inspirerend voorbeeld voor de palliatieve benadering. Gedurende het hele dementietraject is er aandacht voor psychische, sociale, spirituele en fysieke ondersteuning.