Spring naar content

Overzicht ondersteuningsaanbod tijdens quarantaine

30 maart 2020

Overal in Nederland ontstaan spontaan initiatieven om mensen te ondersteunen in deze periode van quarantaine tijdens het coronavirus. Op verschillende plekken vind je een overzicht van het aanbod.

Het Coronavirus kan angst oproepen of bestaande onzekerheden en eenzaamheid versterken. Praktische ondersteuning, een luisterend oor of begeleiding bij ontreddering en existentieel lijden kan hierbij helpen.

Overzicht ondersteuningsaanbod ouderen

Agora heeft een aantal initiatieven aangedragen voor de lijst die Vilans op het Kennisplein Zorg voor Beter heeft geplaatst.  Ondersteuners vanuit zorg- en welzijn zien hier in één oogopslag welk aanbod er is voor (zeer kwetsbare) ouderen. Ook mensen met een ongeneeslijke aandoening en hun naasten kunnen baat hebben bij deze initiatieven.

Overzicht ondersteuningsaanbod geestelijke verzorging

Signaleer je een behoefte aan ondersteuning bij levensvragen? Op het gebied van Geestelijke Verzorging thuis vind je een aanbod van ondersteuningsvormen op https://geestelijkeverzorging.nl/corona/.