Spring naar content

Oproep*: Wie organiseert dit najaar De Mantelzorgmonologen, samen met Agora?

26 april 2022

*Inmiddels zijn we in gesprek met een organisatie en kan je niet meer reageren. Zelf de Mantelzorgmonologen boeken kan via https://cedertrainingen.nl/mantelzorg/mantelzorgmonologen/

“Wat zou het mooi zijn als iedere mantelzorger een ‘Antje’ zou hebben, iemand die alles regelt, alle telefoontjes doet en zorgt dat we niet meer van het kastje naar de muur worden gestuurd en steeds ‘nee’ te horen krijgen.” Dat is de droom van de mantelzorgers die tijdens de interactieve theatervoorstelling ‘De Mantelzorgmonologen’ te horen is.

Agora biedt deze voorstelling dit najaar nog eenmaal aan, aan lokale organisaties in de palliatieve zorg en het sociaal domein, die op deze manier lokaal de verbinding willen leggen voor een betere ondersteuning van mantelzorgers/naasten.

Wat wij bieden:

  • De Mantelzorgmonologen, een voorstelling van 45 minuten die speciaal is ontwikkeld voor professionals en vrijwilligers, werkzaam in de palliatieve zorg en het sociaal domein;
  • Begeleiding door een trainer van Ceder trainingen; 
  • Aansluitend een workshop waarin deelnemers uit beide sectoren samen oplossingen bedenken voor de ondersteuning van mantelzorgers van mensen in de palliatieve fase.
  • Wij denken mee in de voorbereiding.

Wat vragen wij van u:

  • Organisatie lokaal, zoals het regelen van een zaal en catering;
  • Uitnodigen van medewerkers van regionale organisaties in de palliatieve zorg (thuiszorg, VPTZ, etc.) en het sociaal domein (welzijnsorganisatie, Mantelzorgondersteuners, Wmo-consulenten etc.),
  • evt. Gespreksbegeleiders voor de workshop.

Interesse?
Heb je interesse om deze voorstelling in je eigen regio te organiseren (september/oktober) en daarbij de verbinding tussen het sociaal domein en de palliatieve zorg te leggen? Neem dan contact op met Sandrina Sangers ssangers@agora.nl


Sandrina Sangers
ssangers@agora.nl / 06 10 38 36 74

Delen:

Actuele nieuwsberichten

‘Zingeving is steeds belangrijker in onze maatschappij’, aldus Anne Stael, coördinator van het Centrum voor Levensvragen Rotterdam en omstreken in de nieuwe film. ‘Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met ingrijpende veranderingen. Zoals een ongeneeslijke ziekte, ouder worden of het (naderend) afscheid van een naaste. Dan is het heel fijn om met een geestelijk verzorger erover te praten.’ Geestelijk verzorgers zijn experts op het gebied van zingevingsvragen.
In samenwerking met studenten van de Open Universiteit inventariseert Agora wat mogelijk en wenselijk is op het gebied van digitalisering in de palliatieve zorg. In een artikel van ICT&Health licht Iris van Bennekom, bestuurder van Agora, toe wat technologie zou kunnen bijdragen aan kwaliteit van leven.
Inwoners met een ongeneeslijke ziekte zijn als doelgroep nog onvoldoende zichtbaar in beleid, aldus Arjan Koreman, beleidsmedewerker Sociaal Domein in Zundert. Hij is enthousiast over de Proeftuin Zundert, waar de focus ligt op geïntegreerde aandacht voor palliatieve ondersteuning en zorg.