Spring naar content

Oproep*: Wie organiseert dit najaar De Mantelzorgmonologen, samen met Agora?

26 april 2022

*Inmiddels zijn we in gesprek met een organisatie en kan je niet meer reageren. Zelf de Mantelzorgmonologen boeken kan via https://cedertrainingen.nl/mantelzorg/mantelzorgmonologen/

“Wat zou het mooi zijn als iedere mantelzorger een ‘Antje’ zou hebben, iemand die alles regelt, alle telefoontjes doet en zorgt dat we niet meer van het kastje naar de muur worden gestuurd en steeds ‘nee’ te horen krijgen.” Dat is de droom van de mantelzorgers die tijdens de interactieve theatervoorstelling ‘De Mantelzorgmonologen’ te horen is.

Agora biedt deze voorstelling dit najaar nog eenmaal aan, aan lokale organisaties in de palliatieve zorg en het sociaal domein, die op deze manier lokaal de verbinding willen leggen voor een betere ondersteuning van mantelzorgers/naasten.

Wat wij bieden:

  • De Mantelzorgmonologen, een voorstelling van 45 minuten die speciaal is ontwikkeld voor professionals en vrijwilligers, werkzaam in de palliatieve zorg en het sociaal domein;
  • Begeleiding door een trainer van Ceder trainingen; 
  • Aansluitend een workshop waarin deelnemers uit beide sectoren samen oplossingen bedenken voor de ondersteuning van mantelzorgers van mensen in de palliatieve fase.
  • Wij denken mee in de voorbereiding.

Wat vragen wij van u:

  • Organisatie lokaal, zoals het regelen van een zaal en catering;
  • Uitnodigen van medewerkers van regionale organisaties in de palliatieve zorg (thuiszorg, VPTZ, etc.) en het sociaal domein (welzijnsorganisatie, Mantelzorgondersteuners, Wmo-consulenten etc.),
  • evt. Gespreksbegeleiders voor de workshop.

Interesse?
Heb je interesse om deze voorstelling in je eigen regio te organiseren (september/oktober) en daarbij de verbinding tussen het sociaal domein en de palliatieve zorg te leggen? Neem dan contact op met Sandrina Sangers ssangers@agora.nl


Sandrina Sangers
ssangers@agora.nl / 06 10 38 36 74

Delen:

Actuele nieuwsberichten

De impact van de diagnose Parkinson, net als vele andere ongeneeslijke ziektes of aandoeningen, heeft niet alleen invloed op het leven van deze persoon, maar ook op het leven van zijn of haar naasten. ‘Je krijgt de diagnose samen.’ Lees het hele verslag van de webinar ‘Oog voor naasten’.
In onze samenleving is steeds meer aandacht voor vragen over het leven: zingevingsvragen. Na de ontzuiling is het antwoord hierop moeilijk te vinden. Daarom is er sinds 2018, vanuit de overheid, de subsidieregeling Geestelijke Verzorging in de thuissituatie. Wat is de stand van zaken? Welk gereedschap is er om bekendheid aan Geestelijke Verzorging Thuis te geven?
Hoe vanzelfsprekend de gedachte ook is dat ieder mens een holistisch wezen is, in de dagelijkse praktijkis onze ingebouwde reparatiereflex vaak leidend: we zoeken direct naar een antwoord op een vraag of naar een oplossing voor een probleem. Maar wat als we in dat korte moment van persoonlijk contact het lef (of het besef) hebben om ons te richten op wat er écht toe doet?