Spring naar content

Agora heeft nieuwe bestuurder: Iris van Bennekom

16 maart 2022

Agora heeft per 1 juni 2022 een nieuwe bestuurder, Iris van Bennekom. Zij volgt Clémence Ross op.

Iris heeft ruime ervaring in de zorg, als bestuurder in de langdurige zorg (Verpleeg- en Verzorgingstehuizen en Verstandelijke Gehandicaptenzorg), bij VWS als directeur Langdurige Zorg en als landelijk boegbeeld van het patiëntenperspectief. Vanuit deze functies is Iris ook al vele jaren betrokken bij Agora.  

Iris van Bennekom

Wij zijn oprecht blij dat wij met Iris als bestuurder de continuïteit van Agora en het belang van palliatieve zorg en ondersteuning in het dagelijks leven van mensen verder op de kaart kunnen zetten

Koen Jansen, voorzitter van de Raad van Toezicht

Agora zal zich de komende jaren nog meer gaan richten op palliatieve zorg binnen het sociaal domein en het verbinden van partijen rond zorg, welzijn en ondersteuning voor mensen in de palliatieve fase van hun leven. 

Ik heb mij in mijn loopbaan binnen de zorg altijd gericht op kwaliteit van leven en dat is het enige wat telt in de palliatieve fase. Het is een eer dat ik hieraan mag gaan werken met de medewerkers en samenwerkingspartners van Agora!

Iris van Bennekom

Delen:

Actuele nieuwsberichten

‘Zingeving is steeds belangrijker in onze maatschappij’, aldus Anne Stael, coördinator van het Centrum voor Levensvragen Rotterdam en omstreken in de nieuwe film. ‘Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met ingrijpende veranderingen. Zoals een ongeneeslijke ziekte, ouder worden of het (naderend) afscheid van een naaste. Dan is het heel fijn om met een geestelijk verzorger erover te praten.’ Geestelijk verzorgers zijn experts op het gebied van zingevingsvragen.
In samenwerking met studenten van de Open Universiteit inventariseert Agora wat mogelijk en wenselijk is op het gebied van digitalisering in de palliatieve zorg. In een artikel van ICT&Health licht Iris van Bennekom, bestuurder van Agora, toe wat technologie zou kunnen bijdragen aan kwaliteit van leven.
Inwoners met een ongeneeslijke ziekte zijn als doelgroep nog onvoldoende zichtbaar in beleid, aldus Arjan Koreman, beleidsmedewerker Sociaal Domein in Zundert. Hij is enthousiast over de Proeftuin Zundert, waar de focus ligt op geïntegreerde aandacht voor palliatieve ondersteuning en zorg.