Spring naar content

Geestelijk verzorgers en sociaal werkers samen tegen eenzaamheid

6 oktober 2020

Laagdrempelig contact helpt tegen eenzaamheid. Sociaal Werk Nederland en Agora werken samen bij het project Geestelijke Verzorging Thuis. Dankzij geestelijk verzorgers biedt sociaal werk ouderen betere ondersteuning bij levensvragen. Bijvoorbeeld bij wmo radar in Rotterdam.

“Geestelijke verzorging? Dat is toch iets van dominees en pastoors?” Die reactie krijgt geestelijk verzorger Irene van Binsbergen nog regelmatig. “Maar grappig genoeg vaker van professionals zoals huisartsen dan van buurtbewoners.” Irene van Binsbergen is een van de weinige – en misschien wel de enige – geestelijk verzorgers die in dienst is bij een welzijnsorganisatie.

Lees het hele artikel in de Kennisbank.

(auteur: Chris Bos, een coproductie van Agora en Sociaal Werk Nederland)