Spring naar content

Column: Hoe zorgen we (nog beter) voor de mantelzorger?

22 februari 2021

Wat kunnen professionals in de zorg of het sociaal domein nog beter doen om mantelzorgers van mensen in de palliatieve fase te ondersteunen? Naasten bieden in het dagelijks leven van iemand met een ongeneeslijke aandoening immers de meeste zorg en ondersteuning! Daarnaast hebben ze hun eigen wensen en behoeften op alle de vier dimensies van de palliatieve benadering.

Lees de column van Sandrina.


Sandrina Sangers
ssangers@agora.nl / 06 10 38 36 74

Actuele nieuwsberichten

Agora organiseerde op 22 april een videosessie waarin Trouw-journalist Peter Henk Steenhuis en Lottie van Starkenburg de ruim 90 aanwezige professionals en vrijwilligers uit zorg, sociaal domein en hospices met een andere bril naar de werkelijkheid lieten kijken.
We spreken Aad de Kool, regiomanager Rotterdam en Katwijk bij de Lelie zorggroep, over het tot elkaar brengen van wijk en zorg.
Wie ongeneeslijk ziek is of kwetsbaar door ouderdom krijgt vaak te maken met meerdere life events in korte tijd. Al deze dingen samen kunnen een domino-effect hebben. Gelukkig kunnen we ze ook aan zien komen.