Spring naar content

Agora Jaarverslag 2019

9 juni 2020

Actieonderzoek, samen verbeteren en blijven leren. Dat was de insteek van Agora met de nieuwe opdracht die ze kreeg van minister Hugo de Jonge van VWS: ‘Ik wil dat mensen geholpen worden op een manier die aansluit bij hun sociale omgeving…’. In het Jaarverslag 2019 staan voorbeelden en resultaten van een jaar lang komen tot brede, integrale palliatieve benadering.

Bestuurder Clemence Ross: “Agora maakte inzichtelijk dat het verankeren van een palliatieve benadering in de lokale gemeenschap positieve effecten heeft. Daarbij zijn onder andere de domeinen zorg en welzijn met elkaar verbonden. Door middel van diverse pilots zijn we aan het leren van elkaar. Samen aansluiten bij de behoeften en waarden van mensen maakt dat ze echt kunnen léven tot het einde.”

Ook gaf Agora in 2019 vorm aan het uitvoeren van de subsidieregeling Geestelijke Verzorging thuis waarbij de organisatie als projectleider bijdraagt aan het ontwikkelen van een organisatiestructuur. Clemence Ross: “Patiënten en hun naasten helpen met passende steun op het gebied van zingevingsvraagstukken. Dat is waar het programma Geestelijke Verzorging in de thuissituatie voor staat. Het is belangrijk dat ook thuis een luisterend oor en goede ondersteuning geboden kunnen worden. Met alle partijen die een bijdrage kunnen leveren, bouwen we hiervoor een goede infrastructuur.”

Deze en nog veel meer resultaten zijn te lezen in het Jaarverslag 2019. Bent u geïnteresseerd? Vraag het jaarverslag op via info@agora.nl.