Spring naar content

14 oktober: De Internationale Dag van de Palliatieve Zorg

11 oktober 2023

Aanstaande zaterdag wordt wereldwijd aandacht besteed aan de Palliatieve zorg en de Hospicezorg. Deze dag wordt sinds 17 jaar door de WHPCA (World Hospice Palliative Care Alliance) georganiseerd. Ook in Nederland zal er veel aandacht zijn voor palliatieve zorg. Het (internationale) thema is: ‘Compassionate Communities: together for Palliative Care’. Over dit thema maakte Agora de film ‘Connecting Communities.’

Bekijk de film over nieuwe vormen van samenwerking in palliatieve zorg en ondersteuning hieronder.

Deel je keuzes

Door veel Netwerken Palliatieve Zorg, hospices en bijna-thuishuizen zijn er deze week bijeenkomsten en open dagen. Stichting Palliatieve Zorg Nederland introduceert het kaartspel ‘Kiezen & Delen’. Het kaartspel nodigt mensen uit via vragen, stellingen en dilemma’s met elkaar in gesprek te gaan over het leven, ziek zijn en de dood. Het spel is te spelen door jong en oud, door ziek en gezond. Alle keuzes die staan vermeld helpen te ontdekken wat de spelers belangrijk vinden in hun leven. De ervaring is dat deze gesprekken veel rust geven, duidelijkheid scheppen en voor een sterke onderlinge verbinding zorgen. Wanneer wensen zijn besproken met een zorgverlener, kan er betere en meer gerichte zorg en ondersteuning worden verleend.

Met het spel willen PZNL en KWF het gesprek over de mogelijk toekomstige palliatieve levensfase stimuleren. De palliatieve levensfase gaat over kiezen hoe je de rest van je leven invult, waar en met wie. En over delen: want het is slim om je keuzes te delen met je naasten en je zorgverlener. Zo weet je van elkaar wat écht belangrijk is. 

Het spel wordt rondom de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg verspreid via activiteiten die Netwerken Palliatieve Zorg organiseren. Deze Netwerken zijn samenwerkingsverbanden van organisaties die binnen regio’s palliatieve zorg verlenen, zoals thuiszorgorganisaties, huisartsen, wijkteams en ziekenhuizen. Iedereen kan het kaartspel vanaf zaterdag bestellen via www.kiezenendelen.nu of de online versie van het spel spelen.

Op 10 oktober besteedde ‘Tijd voor Max’ aandacht aan palliatieve zorg in de uitzending met Carend-oprichter Sander de Hosson. Carend komt zaterdag met een Podcast over ‘Zorg in de Stervensfase’. 


Delen:

Actuele nieuwsberichten

De impact van de diagnose Parkinson, net als vele andere ongeneeslijke ziektes of aandoeningen, heeft niet alleen invloed op het leven van deze persoon, maar ook op het leven van zijn of haar naasten. ‘Je krijgt de diagnose samen.’ Lees het hele verslag van de webinar ‘Oog voor naasten’.
In onze samenleving is steeds meer aandacht voor vragen over het leven: zingevingsvragen. Na de ontzuiling is het antwoord hierop moeilijk te vinden. Daarom is er sinds 2018, vanuit de overheid, de subsidieregeling Geestelijke Verzorging in de thuissituatie. Wat is de stand van zaken? Welk gereedschap is er om bekendheid aan Geestelijke Verzorging Thuis te geven?
Hoe vanzelfsprekend de gedachte ook is dat ieder mens een holistisch wezen is, in de dagelijkse praktijkis onze ingebouwde reparatiereflex vaak leidend: we zoeken direct naar een antwoord op een vraag of naar een oplossing voor een probleem. Maar wat als we in dat korte moment van persoonlijk contact het lef (of het besef) hebben om ons te richten op wat er écht toe doet?