Spring naar content

Factsheets subsidieregeling geestelijke verzorging thuis

20 januari 2020

Vanaf 1 januari 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie mogelijk. In dit artikel vind je twee factsheets met de nieuwste informatie.

Levensvragen 

De huidige regeling richt zich via netwerken palliatieve zorg op drie groepen:

  • mensen van 50 jaar en ouder
  • patiënten in de palliatieve fase (inclusief hun naasten)
  • kinderen in de palliatieve fase en hun naasten (de netwerken voor de kinderpalliatieve zorg kunnen uit extra middelen zowel geestelijk verzorgers als rouw- en verliesbegeleiders inschakelen)

Inzet middelen

De regeling vloeit voort uit de brief van minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer over geestelijke verzorging d.d. 8 oktober 2018. De minister heeft ervoor gekozen om de extra middelen voor geestelijke verzorging in 2019 en 2020 beschikbaar te stellen via een ophoging van de bijdrage aan de landelijke netwerken palliatieve zorg in de subsidieregeling Palliatieve terminale zorg. Dit is de snelste en meest directe manier om de regio’s te bereiken.

De middelen zijn nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor palliatieve patiënten, maar ook voor thuiswonende ouderen en naasten. Daarnaast zijn de middelen bedoeld voor de financiering van het participeren in multidisciplinair overleg (MDO) en van uren als docent voor bijscholing van professionals (o.a. zorgverleners, sociaal werkers, geestelijk verzorgers) en vrijwilligers.

Informatie en vragen

  • Voor vragen en verdere informatie kan je terecht bij Guido Schürmann, projectleider Geestelijke verzorging thuis bij Agora, gschurmann@agora.nl
  • Voor vragen en verdere informatie voor de netwerken palliatieve zorg kan je terecht bij Jeroen Joosten, projectleider bij Fibula, jeroen.joosten@stichtingfibula.nl. Zie ook: website Fibula – Voortgangsrapportage ondersteuning netwerken project Geestelijke Verzorging in de eerstelijn
  • Voor vragen en verdere informatie voor geestelijk verzorgers kan je terecht bij Robert Koorneef, directeur bij de VGVZ, robertkoorneef@vgvz.nl. Zie ook: website VGVZ – Geestelijke verzorging thuis
  • Voor vragen en verdere informatie over de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) kan je terecht bij Lennart de Vries, programmamanager bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, l.devries@kinderpalliatief.nl. Zie ook: www.kinderpalliatief.nl

Guido Schürmann
gschurmann@agora.nl / 06 30 11 81 62