Spring naar content

Allesoverdedood.nl voor mensen met een verstandelijke beperking

23 maart 2020

Op haar nieuwe website Allesoverdedood.nl geeft Steffie eenvoudige uitleg over de dood en rouwverwerking aan mensen met een verstandelijke beperking.

Deze nieuwe website is een mooie aanwinst voor het overzicht van materialen van de Agora werkgroep Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is een prachtig hulpmiddel dat je kunt gebruiken in je gesprekken met cliënten en ouders.

Website Steffie

Hulpmiddel om in gesprek te gaan

De website bevat informatie die mensen met een licht verstandelijke beperking kan helpen om met de dood en rouwverwerking om te gaan. Er zijn een aantal uitlegmodules over wat doodgaan is, en wat een begrafenis of crematie is. En hoe de cliënt kan leren omgaan met verdriet als iemand er niet meer is, of hoe hij iemand anders kan helpen bij zijn of haar verdriet.

Wensenboekje

Ook kunnen cliënten op de website een wensenboekje invullen. Zelfstandig, maar ook met hulp van een begeleider of familie. In dit wensenboekje kan de cliënt aangeven wat hij of zij zou willen na het overlijden. 

Het is belangrijk om nu vast na te denken over hoe jij jouw afscheid wilt als je dood bent. Want als je dood bent kunnen mensen niet meer aan jou vragen hoe jij het afscheid zou willen.

Andere onderwerpen

De website is ontwikkeld door zorgorganisatie Ipse de Bruggen en stichting Leer Zelf Online. Steffie zet zich in voor iedereen die in eigen tempo door beeld, geluid en oefenen meer wil leren over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld:

Agora zet zich al jaren in voor een betere kwaliteit van leven in de laatste levensfase, ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Het (tijdig) spreken over de palliatieve fase en de dood is daar onderdeel van. Ook stimuleren we professionals palliatieve zorg een structurele plek in de begeleiding of organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking te geven. 

Bron: nieuwsbericht Steffie – alles over de dood en nieuwsbericht Klik – website over de dood voor mensen met een verstandelijke beperking

Guido Schürmann
gschurmann@agora.nl / 06 30 11 81 62