Spring naar content

Nieuws

In het Kenniscafé Geestelijke Verzorging Thuis, donderdag 25 januari online via 1SociaalDomein, werd kennis gedeeld, werden onderling ervaringen uitgewisseld en werd met trots gekeken naar de ontwikkeling in vijf jaar van GV Thuis VerZorgers (VGVZ) en Agora. Naast informatie over de stand van zaken naar aanleiding van de evaluatie en de kamerbrief, hield Luis Kaserer, geestelijk verzorger in GV Thuis, een betoog over zijn inzet.

In de serie masterclasses rond zingeving van Agora en ZonMw dit najaar bleek welk verschil zingeving(szorg) kan maken. Voor patiënten, cliënten én voor zorgverleners zelf. Nu is het tijd om elkaar daarin mee te nemen. Vandaar het thema van de laatste masterclass: aandacht vragen voor zingeving in je werk.

Kwaliteit van leven in de laatste fase gaat, naast lichamelijk welzijn, ook om mentaal en sociaal welbevinden, zingeving en betekenisvolle relaties. Dat bereiken we alleen met passende zorg én ondersteuning die past bij de waarden, wensen, behoeften en de leefomgeving van mensen. Tijdens ‘Connecting Communities – Hét congres over de sociale benadering palliatieve zorg’ gaan we dieper in op de sociale aspecten van palliatieve zorg.

In onze samenleving is steeds meer aandacht voor vragen over het leven: zingevingsvragen. Na de ontzuiling is het antwoord hierop moeilijk te vinden. Daarom is er sinds 2018, vanuit de overheid, de subsidieregeling Geestelijke Verzorging in de thuissituatie. Wat is de stand van zaken? Welk gereedschap is er om bekendheid aan Geestelijke Verzorging Thuis te geven?

De sociale benadering is een beweging die op gang komt en die nog tijd nodig heeft’, aldus Iris van Bennekom, bestuurder van Agora, aan het eind van het congres Connecting Communities. Ook de politiek en beleidsmakers kunnen daarbij hun rol pakken. Deskundige sprekers gaven hun visie op ons gezamenlijk vermogen, en ook onze gezamenlijke verplichting en noodzaak, om samen voor kwetsbare anderen te zorgen in de laatste levensfase. Lees het impressieverslag.

Een manier om recht te doen aan de multidimensionale aard van sterven is om van de zorg en ondersteuning voor mensen in de palliatieve fase en hun naasten, een publieke aangelegenheid te maken. Palliatieve zorg en ondersteuning zouden we moeten zien als een onderdeel van Public health, net als welvaartsziekten zoals obesitas.
Aldus bestuurder Iris van Bennekom en beleidsmedewerker Berivan Yildiz in een verhelderend artikel.

Agora nam deel aan de expertisesessies van het ministerie VWS waarin bestaande samenwerkingsverbanden tussen het sociaal en het medisch domein onder de loep zijn genomen. Deze samenwerking draagt bij aan het verlenen van passende zorg. Wat kunnen we leren van deze initiatieven, tegen welke knelpunten zien we in de praktijk en wat gaat goed?

Guido Schürmann, beleidsmedewerker bij Agora, is één van de coaches van het nieuwe LeerDoeDeeltraject ‘Het goede gesprek’ van Waardigheid en Trots, van Agora en Vilans. Hij schreef een persoonlijk opiniestuk over spreken over sterven en het leven omarmen.

Hoe vinden ouderen zingeving? En hoe ondersteun je als het niet vanzelf gaat? Daarover ging de masterclass ‘Zin in het latere leven’ op 1 juni ’23. Er werd naar de vraagstukken gekeken vanuit het perspectief van de ouderen én van professionals, aan de hand van een inspirerende casus.

‘Zingeving is steeds belangrijker in onze maatschappij’, aldus Anne Stael, coördinator van het Centrum voor Levensvragen Rotterdam en omstreken in de nieuwe film. ‘Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met ingrijpende veranderingen. Zoals een ongeneeslijke ziekte, ouder worden of het (naderend) afscheid van een naaste. Dan is het heel fijn om met een geestelijk verzorger erover te praten.’ Geestelijk verzorgers zijn experts op het gebied van zingevingsvragen.