Spring naar content

Nieuws

Hoe vinden ouderen zingeving? En hoe ondersteun je als het niet vanzelf gaat? Daarover ging de masterclass ‘Zin in het latere leven’ op 1 juni ’23. Er werd naar de vraagstukken gekeken vanuit het perspectief van de ouderen én van professionals, aan de hand van een inspirerende casus.

‘Zingeving is steeds belangrijker in onze maatschappij’, aldus Anne Stael, coördinator van het Centrum voor Levensvragen Rotterdam en omstreken in de nieuwe film. ‘Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met ingrijpende veranderingen. Zoals een ongeneeslijke ziekte, ouder worden of het (naderend) afscheid van een naaste. Dan is het heel fijn om met een geestelijk verzorger erover te praten.’ Geestelijk verzorgers zijn experts op het gebied van zingevingsvragen.

Tijdens de pre-conference ‘Connecting Communities in the Netherlands’ van Agora op 14 juni 2023 wordt een nieuwe inspirerende film getoond over vijf projecten en initiatieven, waarbij palliatieve zorg invulling krijgt vanuit de lokale gemeenschap en het sociaal domein.

Inwoners met een ongeneeslijke ziekte zijn als doelgroep nog onvoldoende zichtbaar in beleid, aldus Arjan Koreman, beleidsmedewerker Sociaal Domein in Zundert. Hij is enthousiast over de Proeftuin Zundert, waar de focus ligt op geïntegreerde aandacht voor palliatieve ondersteuning en zorg.

Kitty van de Ven, coördinator netwerk palliatieve zorg, is enthousiast over haar deelname aan de proeftuin Zundert. ‘De proeftuin stimuleert en inspireert tot meer ontmoetingen en ideeën. Dat kan alleen maar goed zijn.’

Met veel enthousiasme is in Zundert op 13 maart de nieuwe Proeftuin Zundert ‘Leven tot het einde’ van start gegaan. De proeftuin wordt van harte ondersteund door de gemeente Zundert, zo werd duidelijk toen wethouder Twan Zopfi de proeftuin formeel opende.

Vanuit de overheid is actie nodig om palliatieve zorg nadrukkelijker in beleidsstukken op de kaart te zetten en om drempels in financiering bij domeinoverstijgende ondersteuning en zorg weg te nemen.
Dat is één van de inzichten die 27 juni ’23 aan de orde kwamen tijdens de webinar over het onderzoeksrapport ‘Palliatieve zorg en ondersteuning in de praktijk’, van Agora en jb Lorenz.

In opdracht van Agora voerde bureau jb Lorenz een onderzoek uit naar knelpunten bij de palliatieve zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein. Afhankelijk van waar je woont en in welke levensfase je zit, is die zorg en ondersteuning niet altijd goed geregeld en op dezelfde wijze bereikbaar en beschikbaar.

De nieuwe visual Life-events en opeenvolgende problematiek laat zien tot welke opeenvolgende problemen een ongeneeslijke ziekte kunnen leiden. Voor degene die ziek is én voor naasten. In het privéleven als partner of als ouder. Ook als het gaat om werk, inkomen en mee blijven doen in de maatschappij. Het maakt duidelijk dat ongeneeslijk ziek zijn een zorg, maar vooral een sociaal vraagstuk is.

De tools en producten die Agora in de handzame brochure ‘Palliatieve benadering – Tools en producten voor kennis en bewustwording’ bijeen heeft gebracht, dragen bij aan kennis en bewustwording over de palliatieve benadering en zingeving.
Alle materialen in de brochure zijn te downloaden en rechtenvrij te gebruiken voor scholing en training.