Spring naar content
Terug

Symposium Zorgen voor de dood

Op vrijdag 17 juni organiseert de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving het symposium Zorgen voor de dood. Van 13:00 tot 17:00 uur biedt RVS inspiratie voor een beter en vroegtijdiger gesprek over de dood in de zorg. Dat doen ze op een locatie die bij uitstek uitnodigt tot reflectie: in en om het Park Paviljoen van Nationaal Park De Hoge Veluwe. Komt u ook? 

Aanmelden

Het symposium is voor medewerkers uit de zorg en het sociaal domein: artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, hulpverleners, bestuurders, en kwaliteits- of communicatieadviseurs. Ook personen uit andere sectoren, die vanuit andere invalshoeken over expertise over omgaan met de dood beschikken, zijn van harte uitgenodigd. Meld u aan via deze link: symposium Zorgen voor de dood (yellenge.nl) Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Omgaan met de dood

Rondom sterven en de dood heerst vaak ongemak, zowel in de samenleving als in de zorg. De neiging is dan al snel de dood te negeren of te bestrijden. Daardoor zijn ons handelingsrepertoire en ons vocabulaire rondom de dood en rouw beperkt. Zeker in de zorg. We missen taal, en soms vaardigheden om uitdrukking te geven aan de variëteit, grilligheid en ambivalentie rondom de dood. Om beter te kunnen leven, ook met het einde in zicht. Immers: de dood is onderdeel het van het leven – zeker in de zorg.

Grenzen aan genezen en verbeteren

De RVS publiceerde vanuit het thema ‘Grenzen aan genezen en verbeteren’ recent twee adviezen die pleiten voor een beter gesprek over de dood. In de podcast en het bijbehorend inspiratieadvies Stervelingen; Beter samenleven met de dood (2021) laten we zien hoe we beter kunnen samenleven met onze eindigheid en vergankelijkheid. En in het advies Leven met het einde in zicht (2022) benadrukken ze het belang van vroegtijdige inzet van een brede benadering van medische, mentale, sociale en existentiële zorg en hulp. Zeker voor mensen die door ziekte of ouderdom leven met de dood in zicht.

In gesprek

Tijdens het symposium op 17 juni 2022 gaat RVS graag met zorg- en hulpverleners en andere betrokkenen over deze thema’s in gesprek. Met aandacht voor de irrationele, emotionele en ingrijpende kanten van omgaan met de dood. In persoonlijke gesprekken, lezingen, workshops en bijdragen van kunstenaars hopen ze invoelbaar te maken hoe het ongemak impliciet ons handelen stuurt – ook in de zorg. Zo bieden ze handvaten en inspiratie om het gesprek over de dood en de omgang ermee makkelijker te maken.

Vervoer

Er is vervoer beschikbaar vanaf een aantal stations in de omgeving. Ook kunt u gratis parkeren op het terrein van het Nationaal Park De Hoge Veluwe.

Praktische informatie

Datum: 17 juni 2022
Tijd: 13.00 - 17.00 uur
Locatie:
Park Paviljoen van het Nationale Park De Hoge Veluwe - Otterlo

Aanmelden evenement

Deel dit evenement

Locatie

Park Paviljoen van het Nationale Park De Hoge Veluwe

Houtkampweg 9, 6731 AV Otterlo

Plan uw route