Spring naar content
Terug

Webinar: De rol van het sociaal domein bij palliatieve zorg thuis – Inspiratie uit de PaTz-werkwijze, lokale proeftuinen en ‘Waar is Wally?’

Mensen met een ongeneeslijke ziekte brengen de meeste tijd van hun ziekte thuis door. Ze hebben contact met hun eigen huisarts en/of (wijk)verpleegkundige. De begeleiding van deze patiënten en hun naasten kan complex zijn vanwege medische klachten, psychosociale problemen en vragen over zingeving van mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten.
In veel gemeenten werken huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg lokaal nauw samen in een PaTz groep. Samen brengen ze vroegtijdig patiënten in beeld en anticiperen ze op de behoefte aan zorg en ondersteuning van de patiënt en de naasten.
Wat is de rol van professionals vanuit het sociaal domein hierbij? Hoe kunnen zorgprofessionals vanuit het sociaal domein beter samenwerken en wat levert dat op? Welke voorbeelden zijn er al? Tijdens dit webinar gaan we daar samen op in.

In de webinar vertellen we je meer over de PaTz-werkwijze en hoe ook jij daarmee aan de slag zou kunnen gaan. Daarnaast laten we inspirerende voorbeelden uit de praktijk zien van goede samenwerking tussen professionals uit de zorg en het sociaal domein voor mensen in de palliatieve fase die thuis verblijven. We nemen een kijkje in Maarssen, waar in een PaTz-groep het maatschappelijk werk ook deelneemt als uitvloeisel van een experiment van de proeftuin Léven tot het Einde. Vervolgens laat we zien hoe in Twente het project Waar is Wally de verbinding tussen zorg en het sociaal organiseert en faciliteert.

Voor wie?

Deze webinar is bedoeld voor huisartsen, POH-ers, (wijk)verpleegkundigen, sociaal- en maatschappelijk werkers, beleidsmaker bij gemeenten en (zorg)organisaties die lokaal een rol of verantwoordelijkheid hebben bij palliatieve zorg en ondersteuning voor mensen die thuis verblijven.

Programma

 • Opening en welkom door Sabrina Sluiter, programmamanager bij Agora
 • Wat is Patz, door Eveline Schroen, Landelijk coördinator Stichting PaTz bij PZNL.
 • De rol van het sociaal domein in de palliatieve fase, door Sabrina Sluiter
 • Goede voorbeelden:
  – Proeftuinen/Leerwerkplaatsen i.c.m. PaTz, door Marieke Ausems, huisarts en kaderarts
  palliatieve zorg.
  – Waar is Wally, door Linda Tuinman, projectleider Waar is Wally bij stichting De Kern.
 • Ruimte voor vragen aan de sprekers en interactie
 • Regionale inspiratiebijeenkomsten
 • Afsluiting

Wat steek ik er van op?

Je leert hoe de samenwerking tussen zorg en sociaal domein vormgegeven kan worden en wat dat oplevert voor de kwaliteit van leven, coördinatie en continuïteit van zorg en tevredenheid van medewerkers. Je krijgt inzicht in wat de PaTz werkwijze inhoudt welke (bewezen) bijdrage dit levert aan de proactieve zorg voor patiënten in de palliatieve fase, en hoe het de samenwerking in de eerste lijn bevordert. We laten zien hoe duurzame samenwerking tussen gemeenten, zorg en het sociaal domein vorm krijgt in de leerwerkplaatsen van Agora. Via de ‘Waar is Wally?’-werkwijze maak je kennis met een innovatieve benadering voor het verbinden van huisartsenpraktijken met het sociale domein om betere zorg te bieden aan patiënten met psychosociale problemen. Je leert meer over een vaste contactpersoon (Wally) als eerste aanspreekpunt en verwijzingen, regelmatige overleggen en competenties van een sociaal werker.

Sprekers

Sabrina Sluiter, programmamanager bij Agora
Eveline Schroen, Landelijk coördinator Stichting PaTz bij PZNL
Marieke Ausems, huisarts en kaderarts palliatieve zorg
Linda Tuinman, projectleider ‘Waar is Wally’ bij stichting De Kern

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij ABAN, Kwaliteitsregister V&V en Registerplein.

Waar en wanneer

De webinar wordt gehouden dinsdag 24 september 2024, 19.30 –  21.00 uur, online via 1Sociaal Domein.

Kosten

Deelname is kosteloos.

Deze webinar is een samenwerking van PaTz, Agora en Nationaal Programma NPPZ II/Stichting PZNL.

Aanmelden

Ga naar het channel Palliatieve benadering op 1SociaalDomein en scroll naar het juiste webinar.
Klik dan op de gele knop ‘Ik ben erbij’!
Heb je al een account? Log dan in. Heb je nog geen account? Registreer je dan gratis!
Je ontvangt de Zoom-link 48 uur voor de videosessie in je mailbox (kijk ook even in je spam-box).

Voorbereiden

– Bekijk het filmpje ‘Wat is PaTz’
– Neem alvast een kijkje in de proeftuinen: ‘Wat is een Proeftuin’
– Maak kennis met Marieke Ausems en de proeftuin Léven tot het Einde in Maarssen in de film Proeftuin Maarssen – Samen werken aan kwaliteit van leven
– Lees het draaiboek ‘Waar is Wally’
– Lees het artikel  Wat is het sociaal domein en welke rol speelt het bij palliatieve zorg en ondersteuning?

Praktische informatie

Datum: 24 september 2024
Tijd: 19.30 - 21.00 uur
Locatie:
Online

Aanmelden evenement

Deel dit evenement