Spring naar content

Zorgstandaard Dementie 2020

19 mei 2020

De Zorgstandaard Dementie is een inspirerend voorbeeld voor de palliatieve benadering. In de standaard staat de mens centraal én is er gedurende het hele dementietraject aandacht voor psychische, sociale, spirituele en fysieke ondersteuning.

Wat is de Zorgstandaard Dementie

De Zorgstandaard Dementie wijst de weg in de hulp en zorg bij dementie. De zorgstandaard is gemaakt door vertegenwoordigers van zorgorganisaties, cliënten en mantelzorgers, zorgverzekeraars, en vele beroepsorganisaties, die hulp bieden aan mensen met dementie en hun naasten. Zij hebben samen afspraken gemaakt over wat goede zorg bij dementie is. De publieksversie is een samenvatting van de zorgstandaard dementie en is bedoeld voor hulpverleners, mensen met dementie en mantelzorgers. In de publieksversie, die gemaakt is door Alzheimer Nederland, lees je wat je mag verwachten van hulpverleners en wat je zelf kunt doen.

Zorgstandaard Dementie

Deze Zorgstandaard  bevat 25 aanbevelingen voor goede dementiezorg. Ook bevat de standaard 12 kwaliteitsindicatoren voor de structuur, het proces en de uitkomsten van goede dementiezorg. Deze indicatoren zijn bedoeld als stimulans om de dementiezorg te verbeteren.

Bekijk hier de Zorgstandaard Dementie

Waarde voor de palliatieve benadering

Beleidsmedewerker Sandrina Sangers van Agora over de nieuwe Zorgstandaard: “Wij zijn  blij met dit resultaat. Het is een mooi voorbeeld van hoe je gedurende het hele ziekteproces goed vorm en inhoud kunt geven aan de palliatieve benadering. Wat wij vooral belangrijk vinden, is dat er in de standaard gedurende het hele dementietraject aandacht is voor psychische, sociale, spirituele en fysieke ondersteuning. En dat hierbij de vragen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers centraal staan. Wat ons betreft helpt deze nieuwe Zorgstandaard niet alleen de netwerken dementie om de dementiezorg persoonsgericht en integraal te verbeteren. Het  is het ook een goed voorbeeld voor de netwerken palliatieve zorg, ook vanwege de directe relatie die met het Kwaliteitskader Palliatieve zorg wordt gelegd.”

Bijdrage Agora
Vele betrokkenen werkten de afgelopen twee jaar aan de nieuwe Zorgstandaard Dementie. Agora was lid van de adviesgroep en heeft vanaf de start van het traject gepleit voor implementatie van de palliatieve benadering gedurende het hele ziekteproces. Tijdens de consultatiefase zijn de leden van de Kerngroep Palliatieve Zorg erbij betrokken.

Sandrina Sangers
ssangers@agora.nl / 06 10 38 36 74