Spring naar content

Zingeving voor ouderen in de buurt

23 maart 2020

Ouderen wonen steeds langer thuis. Zij worden geconfronteerd met een groeiende kwetsbaarheid en soms eenzaamheid. Dat kan leiden tot levensvragen en behoefte aan ondersteuning bij zingeving. Als (thuis)zorgmedewerker en als geestelijk verzorger kun je hierin een belangrijke rol spelen, samen. Hoe doe je dat?

Eerder gaven we je hiervoor al 10 praktijktips en lieten we 5 praktijkvoorbeelden van samenwerken aan zingeving de revue passeren waarvan je kunt leren. Het project Betekenisvol Leven in de Buurt (BLiB) is nog zo’n voorbeeld waardoor je je kunt laten inspireren. 

Afbeelding met hart

Betekenisvol leven in de buurt

In Rotterdam onderzochten Laurens ThuiszorgHogeschool Rotterdam en Universiteit voor Humanistiek op welke manier thuiszorgmedewerkers ondersteund kunnen worden door geestelijk verzorgers om (beter) om te gaan met zingeving en levensvragen van ouderen waarmee zij in hun werk in aanraking komen. Meer dan 200 thuiszorgmedewerkers van Laurens Thuiszorg kregen de afgelopen 3 jaar coaching van geestelijk verzorgers. 

Voorlopige conclusies

Op 29 november 2019 vond het eindsymposium van het project plaats. Agora was hier aanwezig en we delen graag een aantal conclusies uit het project:

  • Coaching door geestelijk verzorgers ondersteunt zorgmedewerkers in het bieden van persoonsgerichte ‘goede zorg’ en dat geeft hen voldoening
  • Zingeving kan aan de orde zijn in elke zorgsituatie in de zorg voor ouderen thuis
  • BLiB maakt deelnemers bewust van wat ze op het vlak van zingeving kunnen betekenen en draagt daardoor bij aan plezier in het werk en aan eigen zingeving
  • De verandering van attitude en vaardigheden na deelname aan het project bij zorgmedewerkers lijkt duurzaam, maar ‘onderhoud’ is noodzakelijk
  • Voor geestelijk verzorgers kan het ondersteunen van zorgmedewerkers in de thuiszorg een nieuwe rol zijn 
  • De door de medewerkers geleerde attitude en vaardigheden sluiten goed aan bij wat ouderen betekenisvol vinden 

Eindproducten

Het project heeft 2 eindproducten opgeleverd die ook in andere regio’s ingezet kunnen worden door (thuis)zorgmedewerkers en geestelijk verzorgers om samen te werken aan ‘betekenisvol leven in de buurt’. 

Werkboek voor zorgmedewerkers

Het werkboek is specifiek geschreven voor zorgmedewerkers in de thuiszorg, maar is ook bruikbaar in andere zorgcontexten. Het gaat over aandacht voor zingeving en levensvragen en dus om de vraag hoe je jouw zorg voor cliënten laat aansluiten bij wat voor hen belangrijk is. Hoe zorg betekenisvol kan zijn en hoe je betekenisvolle zorg kunt geven. 

Download het werkboek voor zorgmedewerkers

Handreiking geestelijk verzorgers

In de handreiking voor geestelijk verzorgers vind je aanwijzingen hoe je als geestelijk verzorger ondersteuning kunt bieden aan (thuis)zorgmedewerkers. De handreiking gaat in op:

  1. De coaching van zorgmedewerkers
  2. Het doorverwijzen op het gebied van zingeving en verbinding met de sociale kaart

Download de handreiking voor geestelijk verzorgers

Zelf in jouw buurt aan de slag 

Denk je dat Betekenisvol Leven in de Buurt ook voor jou en je organisatie van betekenis kan zijn? En voor ouderen bij jou in de buurt? Download dan de methodiek en leg deze voor aan de verantwoordelijke binnen je organisatie. Ga aan de slag en werk als zorgmedewerker en geestelijk verzorger samen.

Samenwerken met Agora

Agora juicht Betekenisvol Leven in de Buurt toe, omdat er op deze manier meer aandacht komt voor zingeving in de eigen woonomgeving en er gewerkt wordt aan betere toegankelijkheid van geestelijke verzorging voor mensen thuis. Dit sluit goed aan bij het gedachtegoed van Agora waar we in de komende jaren verder aan gaan bouwen: de verankering van de palliatieve benadering in de lokale gemeenschap met het accent op ‘léven tot het einde’ passend bij de eigen leefsfeer. 

Meer weten over het project?

Kijk voor meer informatie over het project op de website van Hogeschool Rotterdam.