Spring naar content

Project EMPATIE: beter het gesprek aangaan over passende zorg

21 maart 2020

Een toolbox met hulpmiddelen kan mensen met COPD en/of hartfalen ondersteunen beter hun wensen en behoeften kenbaar te maken in het gesprek met hulpverleners. 

In 2018 is in de Achterhoek het project EMPATIE gestart met subsidie van ZonMw om de toolbox te ontwikkelen. Agora is betrokken vanwege haar kennis rondom het versterken van de bewustwording van de eindigheid van het leven bij burgers en professionals en het bespreekbaar maken ervan. 

Passende zorg

EMPATIE staat voor: Passende zorg in de palliatieve fase door het bevorderen van de EMpowerment van PATIËnten en hun naasten. Volgens de betrokken partijen komt het unieke perspectief van patiënten in de palliatieve fase en hun naasten nu nog onvoldoende aan bod in gesprekken met hulpverleners. Juist in de palliatieve zorg, waarbij het belangrijk is om de betekenis te kennen die de patiënt zelf geeft aan het in waardigheid en eigenheid voltooien van zijn/haar leven, is dit knellend. Het EMPATIE-project is erop gericht patiënten en hulpverleners te ondersteunen om eerder het gesprek aan te gaan over wat voor hen in een bepaalde situatie ‘passende zorg is’; zorg die goed aansluit bij de situatie, wensen en behoeften van patiënten en hun naasten. 

Mondiger patiënten

De hulpmiddelen in de toolbox kunnen patiënten met COPD en/of hartfalen en naasten helpen mondiger en zekerder te worden in hun contact met hulpverleners en hun perspectief helder te verwoorden: wie ben ik, wat vind ik belangrijk, wat weet ik over de ziekte, wat werkt bij mij wel of niet, wat heb ik nodig? 

Handvat hulpverlener

De toolbox kan jou als hulpverlener ook ondersteunen in het gesprek met cliënten met COPD en/of hartfalen.

Het project heeft een looptijd van 3 jaar. In september 2019 is de ontwikkel- en testfase naar verwachting afgerond en start de implementatiefase. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van EMPATIEMeer weten over de subsidieaanvraag en de fasering van het project.

Sandrina Sangers
ssangers@agora.nl / 06 10 38 36 74