Spring naar content

PRIL: ondersteuning bij levensvragen in jouw regio

29 april 2020

Ingrijpende gebeurtenissen zoals de coronacrisis hebben een grote impact op ouderen. Als de toekomst onzeker wordt en gevoelens van kwetsbaarheid of isolement toenemen, kunnen levensvragen opspelen. Het Platform Regionale Initiatieven Levensvragen (PRIL) biedt vitale én kwetsbare thuiswonende ouderen ondersteuning bij zingeving en levensvragen.

Bekijk hier het overzicht van PRIL per regio

Dankzij dit overzicht vinden professionals en vrijwilligers snel initiatieven bij hen in de buurt. Je hebt direct inzicht in locatie, doelgroep, doelstelling, aanbod en contactgegevens van elk initiatief.

Groeiend samenwerkingsverband

Aandacht voor levensvragen hoort bij goede kwaliteit van zorg voor ouderen. Geestelijk verzorgers en vrijwilligers ondersteunen ouderen bij vragen over zingeving, kwaliteit van leven, ziekte, verlies van naasten of bij een naderend overlijden. Zij bieden een luisterend oor, helpen gedachten te verhelderen en begeleiden bij verdriet of rouw. 

Oudere dame in gesprek met professional

PRIL is een groeiend samenwerkingsverband van organisaties die professionals en vrijwilligers inzetten bij zingeving en levensvragen. Agora is de organiserende partij achter PRIL en stimuleert nieuwe initiatieven en onderlinge samenwerking. Lees hier meer over PRIL.

Verbinding in de regio

Twee keer per jaar organiseert Agora een platformbijeenkomst. Het ministerie van VWS verzoekt in de Kamerbrief over de aanpak geestelijke verzorging en levensbegeleiding dat ‘netwerken nog meer de verbinding zoeken met gemeenten en actoren in het sociale domein. Het matchen van vraag en aanbod moet ervoor zorgen dat uiteindelijk alle groepen die geestelijke verzorging nodig hebben die ook kunnen krijgen’. De bijeenkomsten die Agora organiseert zijn ideaal om nieuwe netwerken te vormen of uit te breiden.