Spring naar content

Advies zingeving Raad van Ouderen

26 april 2020

De Raad van Ouderen publiceerde eind 2019 een advies over zingeving. In het rapport staan 12 adviezen over hoe je zingevingsvragen en -activiteiten laagdrempeliger en toegankelijk kunt maken, zodat ouderen zich daadwerkelijk minder eenzaam voelen.

Bekijk hier het volledige adviesrapport van de Raad van Ouderen over zingeving

Het verminderen van eenzaamheid en het bevorderen van zingeving leiden tot een groter welbevinden. De adviezen variëren van ‘Doe een beroep op ouderen zelf’, ‘Zingeving in deze tijd is niet eenduidig, maak duidelijk wat ermee bedoeld wordt’ tot ‘Besteed aandacht aan speciale groepen’ en ‘Zorg voor ondersteuning door eerstelijns zorg en welzijnswerk’. Elisabeth overhandigde dit advies in november 2019 aan VWS en minister Hugo de Jonge.

Lees ook: Elisabeth van Oostrum (auteur van het rapport) reflecteert op de aanbevelingen in het licht van de coronacrisis

De Raad van Ouderen, bestaande uit elf ouderen die lid zijn van regionale en landelijke ouderennetwerken, adviseert het ministerie van VWS. In haar advies staat het perspectief van de ouderen zelf centraal. Sinds de installatie in het najaar van 2018 is dit het vierde advies van de raad.