Spring naar content
Terug

Webinar: Op weg naar een rouwsensitieve samenleving: lessen vanuit de praktijk van Villa Tröst

In dit webinar neemt Anne Goossensen, hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek en initiatiefnemer van Villa TrösT, je mee naar de ontmoetingsplaats Villa TrösT. Dit is een compassieplek voor (toekomstig) nabestaanden in Dordrecht, voor mensen met verdriet door verlies van een dierbare. Aan bod komen de geleerde lessen na vier jaar pionieren. Zoals: de grondslag van het vrijwilligersinitiatief, het aanbod, de trainingen. Ook komt de doelgroep aan het woord in een korte film. Zo wordt duidelijk hoe burgers zelf kunnen bijdragen aan een meer rouw-sensitieve samenleving. We verkennen de impact voor professionals en de samenwerking tussen formele en informele zorg. Via een vignettenmethode gaan deelnemers in kleine groepjes na wat rouw-sensitiviteit inhoudt.

Voor wie?

Dit webinar is voor mensen in rouw, vrijwilligers, coördinatoren, rouwbegeleiders en therapeuten, professionals in het sociaal domein (zoals sociaal werkers mantelzorgondersteuners, medewerkers wijkteams, WMO consulenten en beleidsadviseurs bij gemeenten) en professionals in de zorg, zoals wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, palliatief verpleegkundigen, (huis)artsen en POH, PPOH-GGZ, die verwijzen en/of ondersteuning bieden aan mensen in de palliatieve fase en hun naasten in thuissituaties.

Wat steek ik er van op?

Je krijgt inzicht in wat burgers, vrijwilligers en professionals kunnen doen op weg naar een meer rouw-sensitieve maatschappij.
Dit betekent concreet:
• Illustratief: Kennismaken met een compassionate community voor mensen in rouw.
• Exploratief: Ontdekken wat kenmerken van een rouw-sensitieve maatschappij zijn.
• Inspirerend: Zien wat er mogelijk is tussen mensen met het oog op steun bij rouw en verlies.
• Verdiepend: Leren over het concept rouwgeletterdheid, luister-expertise en de waarde van kunst en rituelen bij verlies.

Lokale gemeenschap

Bij ieder palliatief traject worden er gemiddeld 5 à 6 betrokkenen ernstig emotioneel geraakt. Zij kunnen ontwrichtende verliespijn ervaren. Ondanks de vele modellen over hoe rouw verloopt, verschillen individuele verwerkingsprocessen sterk.
Onderzoek toont dat een klein percentage van de nabestaanden (10%) professionele specialistische hulp nodig heeft. Voor de meeste mensen is sociale steun voldoende om het leven weer op te kunnen pakken. Voor velen blijkt een terugkerend ‘luisterend oor’ voldoende. Echter, onze maatschappij laat het organiseren van zulke sociale steun aan de rouwenden zelf over, mede vanwege ongemak met de dood.

Hoe kan het huidige aanbod voor mensen in rouw vanuit het ‘compassionate community’ gedachtengoed verrijkt worden? Alan Kellehear gaf met dit concept een impuls om ernstige ziekte, sterven en rouw minder (alleen maar) medisch te benaderen. En vaker de lokale gemeenschap te betrekken. Villa TrösT is een voorbeeld van hoe dat zou kunnen, een compassievolle ontmoetingsplek. Hoogleraar Anne Goossensen richtte deze ontmoetingsplek in als cadeautje voor haar stad Dordrecht.

Programma en sprekers

  • Een introductielezing
  • Kort filmpje + nabespreking
  • Break-out rooms: verdieping: werken met eigen ervaringen en rouw-sensitieve reacties, vignetten methode
  • Plenaire nabespreking en verdieping

Anne Goossensen werkt sinds 2012 als hoogleraar Informele zorg & Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

Waar en wanneer

De webinar wordt gehouden dinsdag 2 juli 2024, 15.30 – 17.00 uur, online via 1Sociaal Domein.

Kosten

Deelname is kosteloos.

Dit webinar is een samenwerking van Agora en de Universiteit voor Humanistiek.

Aanmelden

Ga naar het channel Palliatieve benadering op 1SociaalDomein. Klik dan op de gele knop ‘Ik ben erbij’!
Heb je al een account? Log dan in. Heb je nog geen account? Registreer je dan gratis!
Je ontvangt de Zoom-link 48 uur voor de videosessie in je mailbox (kijk ook even in je spam-box).

Meer informatie:

Praktische informatie

Datum: 2 juli 2024
Tijd: 15.30 - 17.00 uur
Locatie:
Online

Aanmelden evenement

Deel dit evenement