Spring naar content
Terug

Symposium Geestelijke Verzorging: Kijk Maar. Zij doen meer dan zij dachten.

Geestelijk verzorgers bewegen zich met hun werk vaak op een snijvlak van disciplines en methodes. Hoe doen zij dat, met welke motivatie en met welk doel?
Binnen het Case Studies Project Geestelijke Verzorging werkten zestig geestelijk verzorgers en een tiental onderzoekers van verschillende instellingen samen aan het in kaart brengen van goede praktijken in de geestelijke verzorging.
Tijdens het symposium ontmoeten geestelijk verzorgers, onderzoekers, brancheorganisaties en beleidmakers elkaar rondom de resultaten van het onderzoek en de betekenis ervan voor praktijk, professionalisering, beleid en onderzoek.

Over de casestudy’s

Een honderdtal casestudy’s van individuele begeleiding door geestelijk verzorgers zijn beschreven, besproken en geanalyseerd. Dat gebeurde in zes verschillende onderzoeksgemeenschappen vanuit diverse settings: algemene ziekenhuizen, psychiatrie, ouderenzorg, defensie of justitiële inrichtingen en één gemengde groep vanuit bijvoorbeeld revalidatie, eerstelijnszorg, jeugdzorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, enzovoort.
Deelnemers ontdekten dat zij gerichter handelen, meer doelen nastreven, meer theorie toepassen, meer waarneembare effecten teweeg brengen, dan zij gedacht hadden en ook veel meer dan in een eenvoudige beschrijving als ‘er zijn’ of ‘luisteren’, tot uitdrukking komt. Dat bewuste kijken draagt bij aan het versterken van de praktijk en van de professionele identiteit, en het geeft taal en aanknopingspunten voor beleid. Ook in de bijeenkomst komen praktijk, onderzoek en beleid aan bod en met elkaar in gesprek.

Een volledig onderzoeksverslag, met ook de deelrapportages van de zes onderzoeksgemeenschappen zal op ucgv.nl beschikbaar komen.

Programma

12.30 uur Inloop
13.00 uur Opening door de dagvoorzitter
13.10 uur Reflecties van deelnemende geestelijk verzorgers
In tweetallen zullen deelnemende geestelijk verzorgers ingaan op hun leerproces als onderzoekers in het project, de opbrengst van het project voor hun praktijk en de winst voor beleid en professionalisering.
14.00 uur Presentaties van betrokken onderzoekers
Antwoord op de onderzoeksvraag: Wat doen geestelijk verzorgers, waarom en met welke resultaten? Martin Walton
Effect op de praktijk van deelnemende geestelijk verzorgers. Niels den Toom
Reflecties op onderzoeksmethode en proces van het project. Sjaak Körver
15.00 uur Pauze
15.30 uur Reflecties
Vanuit de VGVZ, beroepsvereniging van geestelijk verzorgers. Elsbeth Littooij
Vanuit Agora, brancheorganisatie voor palliatieve zorg. Guido Schürmann
Vanuit onderzoek. Anke Liefbroer, Tilburg School of Theology
16.15 uur Gesprek met de zaal
17.00 uur Borrel

Inschrijven/betalen

Deelname aan het symposium is kosteloos.
De zaal is helaas vol en je kunt je alleen nog aanmelden voor online deelname.

Praktische informatie

Datum: 5 oktober 2023
Tijd: 12.30 - 17.00 uur
Locatie:
Protestantse Theologische Universiteit - Amsterdam

Aanmelden evenement

Deel dit evenement

Locatie

Protestantse Theologische Universiteit

De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Plan uw route