Spring naar content
Terug

Workshop Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2022: Proeftuinen als inspirerend voorbeeld

Succesvol samenwerken tussen sociaal domein en palliatieve zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten

Wie de diagnose ‘ongeneeslijk ziek’ krijgt, raakt meestal uiteindelijk arbeidsongeschikt. Regelmatig zorgt dat voor opeenvolgende problematiek zoals schulden, scheiding of psychische problemen. Ook de kans op eenzaamheid en sociale vraagstukken rond mantelzorg en andere hulp nemen toe. Door samenwerken met verschillende professionals uit verschillende domeinen kan er eerder ondersteuning geboden worden. Agora en Movisie organiseren lokale proeftuinen om samen te werken tussen zorg en sociaal domein en om vroegtijdig in beeld te brengen wat wensen en behoeften van mensen zijn.

Agora en Movisie nodigen je van harte uit voor de workshop over succesvol samenwerken tussen professionals sociaal domein en palliatieve zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten. We gaan graag met je in gesprek over deze thema’s aan de hand van casuïstiek en inspirerende voorbeelden uit lokale projecten.

Voor wie

Beroepskrachten, beleidsmakers en bestuurders in de palliatieve zorg en het sociaal domein die in hun werk te maken hebben met thuiswonende mensen in de palliatieve levensfase en hun naasten.

Programma

Aan de hand van een gefilmd portret van Carla met COPD en haar zoon verdiep je je in hun wensen en behoeften vanuit vier perspectieven: fysiek, psychisch, sociaal en zingeving. Je ervaart wat jouw eigen kijk is op de situatie. In kleine groepen verdiep je je in de vraag welke professionals en vrijwilligers nodig zijn om bij te dragen aan een prettig leven voor Carla en haar zoon. En je krijgt beter inzicht waarom goede samenwerking zo hard nodig is.
Je krijgt kennis over life events en opeenvolgende problematiek in de palliatieve levensfase. Wat kan er in de toekomst gebeuren waar je nu al op in kunt zetten? We gaan dieper in de op de vraag hoe je vanuit verschillende professies en domeinen met elkaar kunt samenwerken. Hoe zorg je met elkaar dat je tijdige en passende ondersteuning biedt? Wat zijn de werkzame elementen?
Deelnemers aan onze proeftuinen die hiermee aan de slag zijn gegaan, delen tijdens de workshop hun ervaringen. Geïnteresseerden die zelf mee willen doen aan een proeftuin geven we informatie over hoe het werkt, wat er nodig is en wat het oplevert. Ben jij er ook bij?

Doel

Na de workshop ben je je bewust dat iedereen ‘slechts’ een stukje van de ondersteuning en zorg kan bieden. Aan de hand van casuïstiek ervaar je dat je elkaar nodig hebt om tijdige en passende ondersteuning en zorg te bieden aan mensen thuis in de laatste levensfase.

Sprekers

  • Carolien Neefjes, programmaleider proeftuinen, beleidsadviseur, Agora
  • Roos Scherpenzeel, programmaleider proeftuinen, Movisie
  • Eugenie Hodes, huisarts, kaderarts Ouderen, huisartsopleider
  • Marieke Reversma, mantelzorgconsulent, Steunpunt Mantelzorg en adviseur welzijn, Welzijn Stichtse Vecht
  • Desiree Meertens, coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Limburg, projectadviseur palliatieve zorg

Aanmelden

Tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2022 ontmoeten zorgprofessionals vanuit verschillende disciplines, bestuurders, beleidsmedewerkers, onderzoekers en netwerkcoördinatoren elkaar op landelijk niveau. Ze kunnen van gedachten wisselen, inspiratie opdoen en resultaten presenteren van ieders bevindingen.

Meer informatie

Praktische informatie

Datum: 13 oktober 2022
Tijd: 11.15 - 12.45 uur
Locatie:
Nationaal Congres Palliatieve Zorg - Tiel

Aanmelden evenement

Deel dit evenement

Locatie

Nationaal Congres Palliatieve Zorg

Laan van Westroijen 10, 4003 AZ Tiel

Plan uw route