Spring naar content
Terug

5-daagse Multidisciplinaire Masterclass ‘Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg’

Voor artsen, geestelijk verzorgers, verpleegkundig specialisten, en verpleegkundigen niveau 5, met praktijkervaring in de palliatieve zorg

Van 3 t/m 6 oktober 2022, 4 dagen intern in hotel Oolderhof te Herten in Limburg (incl. overnachtingen) en 1 terugkomdag in Rotterdam.

Palliatieve zorg & zingeving en spiritualiteit

Veel professionals in de gezondheidszorg verlenen zorg aan bewoners, patiënten of cliënten die ernstig ziek zijn, toenemende kwetsbaarheid ervaren en (daardoor) palliatieve zorg behoeven, en aan hun naasten. Vanuit de definitie van palliatieve zorg van zowel de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 2002) als de Nederlandse definitie uit het kwaliteitskader palliatieve zorg (IKNL/Palliactief, 2017), wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de dimensie van zingeving en spiritualiteit. Het begrip zingeving en spiritualiteit roept diverse beelden op bij de verschillende zorgverleners, wat een risico is voor juiste afstemming van zorg.

De richtlijn ‘Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’ (Pallialine, 2018) geeft een theoretisch en praktisch kader om op een goede manier aandacht te hebben voor zingeving. Deze richtlijn gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van iedere zorgverlener, rekening houdend met een expertrol voor de geestelijk verzorger. Op veel plaatsen wordt op basis van dit document door  zorgverleners gezocht naar mogelijkheden om geïntegreerde en multidisciplinaire spirituele zorg te ontwikkelen.

De masterclass

Deze masterclass Zingeving en spiritualiteit wordt al vele jaren en met groot succes gegeven. Het programma is gericht op verdieping van kennis en het verruimen van de eigen vaardigheden ten aanzien van de verkenning cq. begeleiding van zingeving / spirituele behoeften van patiënten en naasten op basis van eigen casuïstiek van de deelnemers. Tevens is het programma gericht op de vertaalslag van de aangeboden stof naar de eigen praktijk, naar directe collega’s (zowel uit de eigen als uit andere disciplines) als naar de gehele organisatie (zichtbaar maken van zingeving en spiritualiteit in de cultuur en beleid van de organisatie).

Globale inhoud van de masterclass & docenten

Vanuit de eigen ervaring van de deelnemers op het gebied van palliatieve zorg, stervensbegeleiding, rouwverwerking en geestelijke verzorging zoeken we naar een passende invulling van het begrip zingeving in de huidige context van de Nederlandse gezondheidszorg, met specifieke aandacht voor de (ondersteunende) expertrol van geestelijk verzorgers. Aan bod komen thema’s als:

  • Sociokaart en verbinding met eigen zingeving
  • Het verkennen van spiritualiteit
  • Interdisciplinariteit: verpleegkundige en medische zorg voor zingeving
  • ‘Dreipass der Seelsorge’; gelaagdheid in communicatie
  • Innerlijke ruimte en stervenskunst
  • Scholing over zingeving

Begin 2023 is er een gezamenlijke terugkomdag (datum wordt nog bekend gemaakt). Die dag worden praktijkervaringen en casuïstiek uitgewisseld en worden tevens de projecten besproken waaraan de deelnemers in de voorbije maanden hebben gewerkt (opdracht hiervoor wordt uitgereikt op de 4e dag, 6 oktober 2022 van de masterclass)

Het programma wordt geleid door: Joris de Lange (geestelijk verzorger bij Zuyderland) en Marjanne Dijk (geestelijk verzorger bij Dimence en supervisor bij dijkinZicht)

Overige docenten, onder andere:

  • Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek en begeleidingswetenschappen en bijzonder hoogleraar palliatieve zorg en spiritualiteit aan de Universiteit voor Humanistiek en mede-auteur van de richtlijn ‘Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’.
  • Erhard Weiher, ervaring als geestelijk verzorger aan het universitair ziekenhuis in Mainz en auteur van diverse boeken over spiritualiteit in de zorg. Weiher kreeg voor zijn werk in najaar 2006 een eredoctoraat van de Universiteit van Mainz aangeboden.

Overige informatie:

Op grond van evaluaties en verzoek van de deelnemers wordt deze cursus sinds 2013 als multidisciplinaire cursus aangeboden. De programmacommissie is van mening dat het effect van de cursus groter zal zijn als u deze volgt samen met een collega van een andere discipline uit uw organisatie.

Accreditatie is voor de huiswerkopdracht en voor het bijwonen van de gehele masterclass. Cursisten zullen enkele weken voor aanvang van de cursus de huiswerkopdracht ontvangen. Voor geestelijk verzorgers is de masterclass (inclusief de terugkomdag) geaccrediteerd door de VGVZ. Voor artsen (ABAN) omvat de accreditatie 38 punten. Voor overige disciplines zal accreditatie aangevraagd worden bij de desbetreffende beroepsverenigingen cq. accrediterende instanties.

Kosten: €1950,- (inclusief cursusmateriaal, 3 x logies/ontbijt, 4x lunch, 3x avondmaaltijd). Bij inschrijving als duo uit dezelfde organisatie en deelnemers uit de partnerorganisaties van FiniVita/Leerhuizen krijgen 10% korting.

Doelgroep: We streven naar een multidisciplinair samengestelde groep van bij voorkeur 50% geestelijk verzorgers en 50% professionals afkomstig uit andere disciplines (artsen, verpleegkundigen (niveau 5), maatschappelijk werkers, psychologen en leidinggevenden). Duo’s uit dezelfde organisatie (geestelijk verzorger met andere discipline) zullen voorrang krijgen.

Locatie: Oolderhof, Broekstraat 35, 6049 CJ Herten, www.oolderhof.nl

Informatie: Nadere informatie met betrekking tot het programma volgt na de inschrijving.

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met FiniVita: Marieke Groot, via marieke@finivita.nl of naar Joris de Lange via j.delange@zuyderland.nl

Inschrijving: via een mail naar scholing@finivita.nl

Bij inschrijving verplicht u zich tot betaling. U ontvangt hiervoor een factuur. Na betaling ontvangt u een bevestiging van deelname. De cursus vindt alleen doorgang bij het minimum aantal deelnemers van 18. Bij annulering tot 9 september 2022 wordt € 40,- administratiekosten in rekening gebracht en wordt de rest van het cursusgeld gerestitueerd. Bij annulering na 9 september 2022 is geen restitutie meer mogelijk en wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.

De masterclass is een samenwerking tussen FiniVita/Leerhuizen palliatieve zorg, Zuyderland, Agora en de Universiteit van Humanistiek

Praktische informatie

Begin: 3 oktober 2022
Einde: 6 oktober 2022
Locatie:
Oolderhof - Herten

€ 1.950

Deel dit evenement

Locatie

Oolderhof

Broekstraat 35, 6049 CJ Herten

Plan uw route