Spring naar content
Terug

13de Scholing Palliatieve zorg: Intuïtie, wijsheid en wetenschap

De Radboudumc Health Academy organiseert op 10 mei 2023 voor de dertiende maal de scholing Scholing Palliatieve zorg: Intuïtie, wijsheid en wetenschap.

De scholing staat dit jaar in het teken van:

 • Zingeving

Hoe ga je bij patiënten die existentieel lijden het gesprek aan? Wanneer stel je die vraag? Wat doe je met het antwoord? Hoe ga je daar mee om? Hoe ga je verder?

 • Tussenlanders

Welke problemen ondervinden patiënten die te horen krijgen dat zij ongeneeslijk ziek zijn. De tijd tussen diagnose en sterven kan soms jaren duren, wat nieuwe vragen en dilemma’s met zich meebrengt. Waar krijgen deze patiënten op psychosociaal gebied mee te maken? Wat is palliatieve zorg bij deze mensen? Aan bod komen thema’s als onzekerheid, angst, scanxiety, verlies en omgeving.

 • Bewust stoppen met eten en drinken

Hoe ga je als zorgverlener om met deze patiënten en hoe begeleid je naasten? Tijdens deze scholing delen we ervaringen en wordt vanuit theorie en praktijk een toelichting gegeven op de handreiking ‘Bewust stoppen met eten en drinken’.

 • Complexe wondzorg in de palliatieve fase

Tijdens deze scholing bespreken we de mogelijkheden en beperkingen van complexe (oncologische) wondzorg in de 1e en 2e lijn.

 • Palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten

Wat betekent palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten? In deze sessie wordt ingegaan op het beloop van de ziekte en vooral op de zorgvragen van mensen. Daarnaast wordt stil gestaan bij het moment waarop proactieve zorgplanning gestart moet worden, wat zijn ziektespecifieke onderdelen en waar kun jij als zorgverlener het verschil maken.

 • Zorg voor de zorgverlener

In de palliatieve zorg ontvallen je veel patiënten. Hoe houd je je staande in een psychisch belastende werkomgeving? Hoe zorg je voor jezelf bij deze patiëntengroep en hoe zorg je voor elkaar? Hoe zorg je dat je je voelsprieten niet altijd aan staan?

Tijdens de lezingen willen we ook nadrukkelijk met elkaar in gesprek gaan en een vertaalslag maken naar onze dagelijkse praktijk. Zodat we aan het eind van de dag naar huis gaan met kennis die we in onze eigen dagelijkse praktijk kunnen toepassen.

NIEUW: Dit jaar is het ook mogelijk om een samenvatting van je eigen onderzoek of project in te dienen voor een posterpresentatie. Dit kan via het ‘Aanvraagformulier voor een posterpresentatie’.

Dit formulier vind je op www.radboudumc.nl/scholingpalliatievezorg.

Indienen kan tot 15 maart 2023.

Heb je een onderzoek of project gedaan binnen de palliatieve zorg? Presenteer dit onderzoek of project dan tijdens deze scholingsdag!

Programma

8.30 Registratie en koffie

9.00 Welkom en inleiding
Voorzitters: Hans Coolen en Patrice Tubben

9.15 Zingeving
Joris de Lange

10.15 Pauze

10.45 Tussenlanders
Jannie Oskam en Jose Custers

11.45 Postersessies onderzoeken en projecten

12.15 Lunch

13.00 Bewust stoppen met eten en drinken
Alexander de Graeff

Parallelsessies A en B

14.00 A: Complexe wondzorg in de palliatieve fase
Yvonne Boerman en Jenneke van den Berg
B: Palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten
Herma Lennaerts

15.00 Pauze

15.30 Zorg voor de zorgverlener
Suzanne Metselaar

16.30 Wat nemen we mee naar huis?
Hans Coolen en Patrice Tubben

17.00 Informele afsluiting met een drankje

Sprekers

 • Yvonne Boerman, wondzorgkundige, Radboudumc
 • Jose Custers, onderzoeker, Radboudumc
 • Alexander de Graeff, internist-oncoloog en hospice arts, voorzitter van de commissie die de handreiking ‘Bewust stoppen met eten en drinken’ herziet
 • Joris de Lange, geestelijk verzorger, Zuyderland Zorgcentra: Hospice Daniken, Hospice Mariaveld
 • Herma Lennaerts, verpleegkundig specialist, Radboudumc
 • Suzanne Metselaar, ethicus, Amsterdam UMC
 • Jannie Oskam, schrijfster van het boek Tussenland
 • Jenneke van den Berg, verpleegkundig special
 • ist-wondconsulent, ZZG

Doelgroepen

De scholing is primair bestemd voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die werkzaam zijn in ziekenhuizen, instellingen en thuiszorg en te maken hebben met patiënten in de palliatieve fase. Daarnaast zijn ook andere mensen die beroepsmatig met palliatieve zorg te maken hebben, zoals professionals werkzaam in pijnteams en de medische oncologie, van harte welkom.

Locatie

De scholing vindt plaats in het Radboudumc in Nijmegen.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de V&VN en het VSR.

Inschrijven/betalen

De kosten voor deelname bedragen € 155,-.
Je kunt je inschrijven en je betaling regelen via www.radboudumc.nl/scholingpalliatievezorg
Op deze scholing zijn de algemene voorwaarden van de Radboudumc Health Academy van toepassing.

Contact

Radboudumc Health Academy
Karlijn De la Haye
T 06 29 66 92 98
E Karlijn.delahaye@radboudumc.nl

Praktische informatie

Datum: 10 mei 2023
Tijd: 08.30 - 17.00 uur
Locatie:
Protestantse Theologische Universiteit - Amsterdam

€ 155

Aanmelden evenement

Deel dit evenement

Locatie

Protestantse Theologische Universiteit

De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Plan uw route