Werkconferentie zingeving

Agora organiseert sinds 2006 jaarlijks een werkconferentie rond een actueel thema op het gebied van zingeving, spiritualiteit en goede zorg aan het einde van het leven. Zo is er aandacht besteed aan: 

  • Uitwisseling over en mogelijkheden tot realisering van geestelijke verzorging in de laatste levensfase, óók als je thuis woont
  • Bespreken van competenties om spirituele zorg te kunnen geven (onderzoek Annemieke Kuin) 
  • Bespreking van en consultatie van deelnemers rond de richtlijnen ‘Spiritualiteit in de palliatieve zorg’ en de ‘kwaliteitsstandaard Omgaan met levensvragen van ouderen'
  • Uitwisselen van scholingsinitiatieven op gebied van zingeving in de laatste fase
  • Discussie over inzet van alleen geestelijk verzorgers, alleen vrijwilligers of gezamenlijke aanpak van zingeving thuis
  • Uitwisselen van en oefenen met gespreksopeners
  • Aandacht voor de mogelijke consequenties van de invoering van de WMO; ‘De palliatieve participatiesamenleving: gaat dat werken?'
  • Existentiële en spirituele thema’s in Advanced Care Planning (ACP); kansen voor zorgverleners
  • Zingeving en spiritualiteit in de praktijk; Samen werken met de herziene 'Richtlijn spirituele zorg Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase' zorg’ als basis. 

Save the date: 21 april 2020 Werkconferentie Zingeving in het sociale domein

Op 21 april vindt de 14e werkconferentie plaats, van ca. 12.30 – ca. 17.00 uur. Thema: Zingeving in het sociale domein. Doelgroep: geestelijk verzorgers en netwerkcoördinatoren, maar ook andere geïnteresseerden in het thema 'Zingeving in het sociaal domein', zoals vrijwilligerscoördinatoren van lokale initiatieven, sociaal werkers en participatiemakelaars. Houd onze website in de gaten voor de actuele informatie! 

Agora werkconferentie mei 2019:
Geestelijke verzorging thuis, inspiratie uit goede voorbeelden

Sinds begin 2019 is het financieel mogelijk: geestelijke verzorging thuis! Thuiswonende ouderen, mensen in hun laatste levensfase en hun naasten kunnen nu met hun levensvragen terecht bij een geestelijk verzorger. Waar ze die vinden, hangt af van de lokale situatie. In Nederland zijn er al verschillende soorten initiatieven die geestelijke verzorging bieden, allemaal op hun eigen manier, met en zonder betrokkenheid van vrijwilligers. Tijdens deze werkconferentie deelden onder andere 6 iniatiefnemers hun tips en tops. 

Agora werkconferentie 2018:
Samenwerken aan zingeving in de palliatieve fase

Hoe kun je als verpleegkundige, (huis)arts en geestelijk verzorger samen werken aan zingeving in de palliatieve fase? Dat was het thema van de werkconferentie in 2018. 

Agora werkconferentie 2017: 
Ontwikkelingen spirituele zorg in de palliatieve zorg

Spirituele zorg wordt steeds vaker onder de aandacht gebracht, en wordt daarmee verder ingebed in de (palliatieve) zorg. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de tweede Richtlijn Spirituele zorg, de methodiek Dorst of Doodsangst of geestelijke verzorging in de eerste lijn. 

Agora werkconferentie 2016: existentiele en spirituele thema's in Advance Care Planning (APC)

Op de hoogte blijven van de volgende werkconferentie? Meld je dan aan voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief