Van Betekenis tot het Einde

Agora agendeert dat het levenseinde breed bespreekbaar wordt gemaakt.

  • 2011: Agora brengt samen met de ouderenbond PCOB organisaties bij elkaar rondom het eerder nadenken en spreken over (hun wensen rond) het levenseinde. Agora faciliteert de groep tot officiële subsidietoekenning in 2015
  • 2013: De officiële kick-off met alle partners van de coalitie Van Betekenis tot het Einde (VBE): Agora, PCOB, Unie KBO, VPTZ, STEM, Vilans, HV, NPV, Reliëf en 2 zeer bevlogen ervaringsdeskundigen
  • 2015: Toekenning van een projectsubsidie, een projectleider voor VBE haakt aan bij Agora
  • 2015-2019: Van Betekenis tot het Einde is een feit: 
    • Meerdere stakeholdersbijeenkomsten om het draagvlak voor de missie te verbreden
    • Coalitiepartners bereiden activiteiten voor om hun achterban met de boodschap te bereiken
    • Agora participeert als gelijkwaardige partner in de coalitie en ontwikkelde haar eigen activiteiten, zoals Dialooggesprekken (handreiking), ‘Schrijf een brief’ en het enthousiast maken van vrijwilligers voor de missie

Meer weten over de coalitie Van Betekenis tot het Einde