Geestelijke verzorging thuis

Vanaf 1 januari 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie mogelijk.
Joep van de Geer (Agora) is aangesteld als projectleider om de infrastructuur geestelijke verzorging thuis met alle betrokken partners vorm te geven. Deze infrastructuur heeft tot doel dat burgers, (kwetsbare) ouderen, palliatieve patiënten en hun naasten, passende persoonlijke ondersteuning krijgen bij hun zingeving en spirituele behoeften door geestelijk verzorgers, zorg- en welzijnsprofessionals en/of vrijwilligers.

Het subsidiegeld is belegd bij 65 regionale netwerken palliatieve zorg en 8 netwerken integrale kindzorg. Er is ook geld voor onderzoek rondom zingeving en geestelijke verzorging (o.a. ZonMW). In samenwerking met stakeholders is een stuurgroep gevormd met een aantal deelprojectgroepen. 

Veelgestelde vragen over de subsidieregeling
Alle feiten en veelgestelde vragen rondom de subsidieregeling geestelijke verzorging in de eerste lijn staan verzameld op Palliaweb. Deze vragen zijn sinds begin 2019 samengesteld door de partijen in de stuurgroep. Heb je vragen, opmerkingen of wil je informatie? Kijk bij 'meer informatie' voor de juiste contactpersoon.

De veelgestelde vragen en antwoorden vallen onder de verantwoordelijkheid van de deelprojectgroep Praktijkcriteria en voorwaarden. Heb je een vraag die er niet bij staat? Neem dan contact op met de deelprojectleider, Robert Koorneef. Binnen 14 dagen wordt op de webpagina antwoord gegeven op elke nieuwe vraag, indien het een veelgestelde vraag betreft. 

Facsheets
De stuurgroep stelde eerder twee handige factsheets op met informatie over de inzet van geestelijke verzorgers in de eerstelijns gezondheidszorg. 

 • Factsheet 1 (versie maart 2019) geeft een eerste antwoord op de meest dringende vragen. Onder andere op welke doelgroepen de huidige regeling zich richt via netwerken palliatieve zorg. De netwerken voor de kinderpalliatieve zorg kunnen uit extra middelen zowel geestelijk verzorgers als rouw- en verliesbegeleiders inschakelen.
 • In Factsheet 2 (versie april 2019) staat onder meer informatie over de vergoeding van consulten en het aanvragen van subsidie.

Doelgroepen
De huidige regeling richt zich via netwerken palliatieve zorg op drie groepen:

 1. mensen van 50 jaar en ouder
 2. patiënten in de palliatieve fase (inclusief naasten)
 3. kinderen in de palliatieve fase en hun naasten

Structuur en deelprojecten
Een stuurgroep bestaande uit verschillende organisaties (Agora, Fibula, KBO-PCOB, Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg, NHG, PZNL, Sociaal werk Nederland, VGVZ, V&VN) is aangesteld om gezamenlijk de landelijke infrastructuur voor geestelijke verzorging thuis te bouwen. Als adviserende leden nemen ook VWS en ZonMW deel aan de stuurgroep. de stuurgroep kan gebruik maken van een advies- en consultatiegroep bestaande uit verschillende stakeholders.  

Deelprojecten in het kort

 • Communicatie & bekendheid, deelprojectleider VGVZ
  De VGVZ neemt, gesteund door de andere organisaties, het voortouw op het gebied van communicatie. De VGVZ wil door middel van een strategisch communicatieplan helder maken hoe een grotere bekendheid van geestelijk verzorgers bij burgers, verwijzers en de palliatieve netwerken gerealiseerd kan worden gedurende de looptijd van het actieplan “Geestelijke verzorging en levensbegeleiding in de thuissituatie”. 
   
 • Ondersteuning netwerken palliatieve zorg, deelprojectleider Fibula
  Fibula ondersteunt de netwerken palliatieve zorg bij het bouwen van een infrastructuur voor geestelijke verzorging thuis. Een overzicht van hun werkzaamheden tot nu toe is te vinden op hun site.  
   
 • Onderzoek, deelprojectleider PLOEG
  1. Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging zijn drie projecten (PLOEG) gefinancieerd door ZonMW rondom 'Spirituele zorg dichtbij huis'; 'In dialoog met je levensverhaal' en 'Integratie geestelijke verzorging eerstelijn vanuit drie multidisciplinaire praktijken'. Deze onderzoeken lopen t/m 2021-2022.

  2. ZonMW call rondom Zingeving / Geestelijke verzorging wordt in najaar 2019 uitgezet. 

  3. ZonMW maakt actie-onderzoek mogelijk, met als doel de netwerken palliatieve zorg te ondersteunen voor het implementeren van de aandacht voor geestelijke verzorging in de eerste lijn. Ook moet het onderzoek duidelijk maken wat de nieuwe activiteiten van de Netwerken Palliatieve Zorg opleveren in termen van betere ondersteuning voor mensen bij inschakeling van geestelijk verzorgers op het juiste moment. Zie hierover meer op ZonMW.  
   
 • Onderwijs, deelprojectleider Marc Rietveld (vrijgevestigd geestelijk verzorger)
  In dit deelproject wordt gekeken naar de na- en bijscholing en de aandacht voor zingeving binnen initiele opleidingen die nodig is om geestelijke verzorging thuis vorm te kunnen geven. 
   
 • Kinderpalliatieve zorg, deelprojectleider Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg
  De acht netwerken kinderpalliatieve zorg krijgen mogelijkheden om geestelijk verzorgers en verlies- en rouwbegeleiders in te schakelen.
   
 • Praktijkcriteria & voorwaarden, deelprojectleider VGVZ
  Voor het implementeren en borgen van de inzet van geestelijk verzorging in de eerstelijn zijn bepaalde praktijkvoorwaarden en criteria noodzakelijk. In dit deelproject worden deze randvoorwaarden in beeld gebracht. 

Meer over de voortgang van de subsidieregeling kun je lezen in deze Kamerbrief gestuurd door VWS (d.d. 24 juni 2019) en de bijlage over bekostigingsmogelijkheden of bekijk het korte overzicht


Meer informatie