Agora Ethiek en Spirituele zorg

Het Platform Agora Ethiek en Spirituele zorg brengt partners samen rondom zingeving en de (palliatieve) zorg. Het platform hield zich de afgelopen jaren bezig met:

  • Uitwisseling van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, onderzoek en praktijk op het gebied van spirituele zorg in de laatste fase
  • Doorspreken van ethische dilemma’s uit de praktijk van de palliatieve zorg en de voorbereiding van een scholing hierover
  • Schrijven van de eerste richtlijn spiritualiteit in de palliatieve zorg. Gepubliceerd in het richtlijnenboek van IKNL in 2010. Aansluitend een brochure ontwikkeld voor bestuurders om aandacht te vragen voor implementatie van de richtlijn in de dagelijkse praktijk
  • Voorbereiden van inbreng over spirituele zorg op het tweejaarlijkse Nationaal Congres Palliatieve Zorg, oa. over gespreksopeners en casuïstiek
  • Onderzoek gedaan naar de aandacht voor spirituele zorg in de palliatieve consultatieteams én hierover gepubliceerd door wetenschapper
  • Voorbereiding en oprichting van een internationale groep die, met effect, spiritual care op de agenda van EAPC-landen heeft proberen te krijgen (EAPC-Taskforce spiritual Care, in 2019 is dit omgevormd tot een vaste Reference Group)