Zingeving in de lokale gemeenschap

Agora werkt aan de verankering van aandacht voor zingeving voor mensen in de palliatieve fase door onder andere: