Zorg voor levensvragen van ouderen

Aantal weergaven: 12536

Waarom aandacht voor levensvragen belangrijk is

Aandacht voor levensvragen hoort bij goede zorg, zeker als je ouder wordt, je gezondheid afneemt en mensen om je heen wegvallen. Zorgverleners moeten ouderen daarin ondersteunen. Dat lukt alleen in een goed persoonlijk contact.

De folder 'Zorg voor levensvragen van ouderen' is een verkorte versie van de Kwaliteitsstandaard levensvragen die in 2015 is verschenen. Deze standaard beschrijft wat nodig is om goede zorg te geven en gaat over het omgaan met levensvragen van ouderen. Aandacht voor levensvragen is door deze standaard 'officieel' onderdeel van goede kwaliteit van zorg.

Wat zijn levensvragen?
Levensvragen gaan over onderwerpen die mensen persoonlijk raken en waarop meestal geen vast antwoord mogelijk is. Dat is meteen ook het verschil met gewone vragen. Het gaat niet om ‘waar liggen mijn sleutels’ of ‘wat eten we vanavond’. Het gaat wel om ‘wat maakt mijn dag de moeite waard?’ en ‘welke betekenis heb ik voor een ander?’ Maar ook de grotere vragen komen regelmatig terug. Bijvoorbeeld hoe je in het leven staat, over afscheid nemen van mensen die je dierbaar zijn of menswaardig samenleven en sterven. Levensvragen noemen we ook wel bestaansvragen, zinvragen of ‘trage vragen’. Ze hebben te maken met zingeving en zinvol leven. Levensvragen zijn dus lang niet altijd vragen die met geloof te maken hebben.

Wat kun jij met de folder 'Zorg voor levensvragen van ouderen'?
Deze verkorte versie van de Kwaliteitsstandaard Levensvragen is bedoeld om cliëntenraden en andere betrokkenen in de ouderenzorg te helpen in hun gesprekken met zorgmedewerkers en bestuurders van zorgorganisaties. De informatie in deze folder kan je helpen het onderwerp op de agenda te zetten en te houden. Zo motiveer je zorgorganisaties en medewerkers in verpleging, verzorging en zorg thuis om levensvragen van ouderen te zien als onmisbaar onderdeel van goede en liefdevolle zorg.

Kwaliteitsstandaard Levensvragen from Levensvragen Ouderen on Vimeo.

Auteur: Agora - Leven tot het einde

Te downloaden documenten

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.