Workshop zorg en sociaal domein in laatste levensfase

Aantal weergaven: 1095

Agora verzorgde een workshop ‘Palliatieve ondersteuning in de lokale gemeenschap’ tijdens het Reliëf jaarcongres in maart.

Deelnemers gingen in gesprek over wat zij als zorgverlener samen met het gemeentelijk sociaal domein kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen thuis in hun laatste levensfase.

Spelers in het sociaal domein
We gaven een korte introductie van het sociaal domein en de verschillende spelers, zoals de sectoren die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijk beleid:

  • Wmo loket
  • Wijkteams
  • Welzijnswerk
  • Onderwijs
  • Centrum voor jeugd en gezin
  • Inburgering
  • Sociale activering: werk en inkomen

Persona’s
Aan de hand van persona’s die Agora samen met Movisie ontwikkelde, spraken vier groepen met elkaar over ‘Léven tot het einde’. De persona’s staan symbool voor mensen met een specifieke ongeneeslijke aandoening. Agora heeft persona’s met COPD, Parkinson en een mantelzorger van iemand met dementie. We hebben de kenmerken en behoeften van deze persona’s in kaart gebracht met de doelgroep zelf.

Bewustzijn van witte vlekken
Rondom die persona’s beantwoordden we tijdens de workshop de vraag welke mensen uit hun eigen sociale netwerk of zorgverleners een belangrijke rol vervullen in de laatste levensfase. De workshop vergrootte het bewustzijn van mogelijke witte vlekken binnen de dimensies van palliatieve zorg (spiritueel, fysiek en psychosociaal).

Auteur: Sandrina Sangers

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.