Waar denk je aan bij de dood?

Aantal weergaven: 16749

Daar moeten we het samen nog een keer over hebben

Iedereen krijgt te maken met de dood. Erover praten blijkt niet zo makkelijk te zijn. En wanneer doe je dat? Agora stelde voorbijgangers op de markt in Woerden de vraag 'Waar denk je aan bij de dood?' Van de antwoorden is een kort filmpje gemaakt. Dat sluit goed aan bij de campagne 'Zullen we over de dood praten?'

Campagne 'Zullen we over de dood praten?'
Bureau MORBidee nam het initatief voor een grassroots-campagne in maart 2016 om over de dood te praten. Er was voldoende materiaal om iedere dag op een andere manier op het onderwerp in te gaan:

  • Gevarieerde afbeeldingen met de tekst 'Zullen we over de dood praten? - Ieder moment is een goed moment.'
  • Tien goede redenen om over de dood te praten
  • Prikkelende afbeeldingen met 'Wat is jouw excuus om niet over de dood te hoeven praten?'
  • Persberichten
  • Brieven aan campagnedeelnemers

In een interview voor RTV Oost geven de initiatiefnemers Mariska Overman en Rob Bruntink aan dat het ingewikkeld blijft om over de dood te praten.Een algemeen gesprek lukt vaak wel, maar het voelt voor veel mensen toch anders om in een persoonlijk gesprek te praten over de eigen wensen en voorkeuren rond het levenseinde.

Door de campagne is een netwerk gevormd van meer dan 225 individuen, organisaties en bedrijven die hebben laten zien dat zij zich concreet willen inzetten voor het vergroten van de bespreekbaarheid van de dood. Dat is een mooi resultaat.De initiatiefnemers denken al na over een vervolg.

Auteur: Agora - Leven tot het einde

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.