VWS brief voortgang geestelijke verzorging

Aantal weergaven: 1418

VWS brief voortgang geestelijke verzorging

24 juni 2019 schreef Minister de Jonge (VWS) een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van geestelijke verzorging en levensbegeleiding. We lichten een aantal zaken uit: 

 • De 65 netwerken palliatieve zorg zijn in veel gevallen voortvarend aan de slag gegaan. In sommige netwerken wordt gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur; andere netwerken zijn in een inventariserende fase; anderen hebben een projectleider aangesteld.
 • Via Fibula worden voorbeelden gedeeld, zodat gekeken kan worden naar ‘best practices'
 • Geestelijk verzorgers worden al ingezet voor consulten, multidisciplinair overleg en scholing.
 • De samenwerking met organisaties in het sociale domein en met de gemeenten wordt intensiever.
 • Een aandachtspunt is of er voldoende geestelijk verzorgers zijn en of er vanuit alle levensbeschouwelijke achtergronden voldoende aanbod is.
 • Een aandachtspunt is dat netwerken voldoende middelen inzetten voor andere doelgroepen dan mensen in de palliatieve fase die in een hospice verblijven en mensen in de thuissituatie.
 • Aan zeven netwerken voor kinderpalliatieve zorg hebben verlies- en rouwbegeleiders en geestelijk verzorgers verbonden.
 • In najaar 2019 komt het definitieve programmavoorstel van ZonMW voor zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie.
 • De overkoepelende ondersteuningsstructuur heeft vorm gekregen, een stuurgroep is gevormd.
 • Er zijn 3 landelijke bijeenkomsten geweest rondom geestelijke verzorging thuis en er zijn meerdere werkbezoeken afgelegd met partijen uit de stuurgroep.
 • De VGVZ stelt een strategisch communicatieplan voor communicatie en bekendheid van geestelijke verzorging bij professionals in zorg en welzijn en de doelgroep
 • De initiatieven op het gebied van geestelijke verzorging worden uitgevoerd in verbinding met de programma’s Een tegen eenzaamheid en Langer thuis.
 • Aandachtspunt is hoe de structurele financiering van geestelijke verzorging in de thuissituatie vormgegeven kan worden. Over dit onderwerp wordt in het najaar een landelijke expertmeeting georganiseerd.  

Eerdere brief over aanpak geestelijke verzorging 
Lees hier de brief (d.d. 8 oktober 2018) die Minister de Jonge schreef over het verdelen en de besteding van de middelen van €35 miljoen voor de inzet van geestelijk verzorgers / levensbegeleiders in de thuissituatie. “De middelen worden gebruikt voor inzet van geestelijk verzorgers bij ouderen vanaf 50 jaar en voor volwassenen en kinderen in de palliatieve fase en hun naasten. Daarnaast wordt gewerkt aan verbetering van de inzet van geestelijke verzorging in de toekomst. Deze aanpak geestelijke verzorging/levensbegeleiding loopt via drie sporen:

 1. Betere toegang tot geestelijk verzorgers door financiering van inzet in de thuissituatie via netwerken Palliatieve Zorg;
 2. De verdere ontwikkeling van geestelijke verzorging via een meerjarig ZonMw programma rond zingeving en geestelijke verzorging;
 3. Ondersteuning van de activiteiten onder 1 en 2 en het leggen van dwarsverbanden via een landelijke ondersteuningsstructuur met relevante veldpartijen.”

Lees hier meer over de subsidieregeling geestelijk verzorging thuis

Auteur: Marije Vermaas

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.