Verslag Agora werkconferentie spirituele zorg

Aantal weergaven: 2393

Agora organiseerde op 14 mei haar jaarlijkse werkconferentie. De dertiende op rij! Dit jaar samen met Fibula, Reliëf en de VGVZ. Het thema was geestelijke verzorging thuis, inspiratie uit goede voorbeelden. We delen de belangrijkste ervaringen en tips.

Sinds begin dit jaar is het financieel mogelijk: geestelijke verzorging thuis! Thuiswonende ouderen, mensen in hun laatste levensfase en hun naasten kunnen nu met hun levensvragen terecht bij een geestelijk verzorger. Waar ze die vinden, hangt af van de lokale situatie. In Nederland zijn er al verschillende soorten initiatieven die geestelijke verzorging bieden, allemaal op hun eigen manier, met en zonder betrokkenheid van vrijwilligers.

Inleiding
In zijn inleiding schetste de dagvoorzitter (Wout Huizing) de ontwikkeling van Geestelijke verzorging thuis. Al rond het jaar 2000 werd er aandacht voor extramurale geestelijke verzorging gevraagd. Het Expertisenetwerk levensvragen en ouderen en het Platform Regionale Initiatieven Levensvragen (PRIL) speelden een belangrijke rol bij het ophalen en verspreiden van ervaringen, verzameld in een Groeiboek. We beginnen niet op nul! Bekijk hier de inleiding van Wout Huizing

Vanuit VWS en de kennismakelaar bij Agora (Joep van der Geer) werden de randvoorwaarden van het project GV thuis geschetst. Bekijk de presentatie van Fred Lafeber (VWS) en de presentatie van Joep van der Geer. Vers van de pers is Factsheet 2, waarin concrete uitwerkingspunten staan qua organisatie en financiering. Bekijk hier Factsheet 2. En bekijk ook de toelichting op het ABC-schema door Joep van der Geer.

Waarde en profilering van geestelijke verzorging
De randvoorwaarden zijn er! Maar weten mensen thuis dat er geestelijke verzorging bestaat en wat ze daar aan kunnen hebben? Uit een filmpje van Agora blijkt de bekendheid van geestelijke verzorging niet groot. Francine Wildenborg en Charlotte Molenaar (VGVZ) schetsen de hobbels en vooral de mogelijkheden voor betere profilering. Bekijk hier de presentatie van Francine Wildenborg en Charlotte Molenaar (VGVZ). Zij willen met ludieke, aansprekende middelen geestelijke verzorging onder de aandacht brengen, zoals stripjes en filmpjes. Voor de bekendheid van geestelijke verzorging is de geestelijk verzorger zelf het uithangbord, zowel naar de cliënten, maar soms nog belangrijker... naar andere hulpverleners. Hun boodschap voor geestelijk verzorgers: Ga erop af! Wees nieuwsgierig, kijk waar je formele én informele hulpverleners aan kunt vullen. Zij hebben vaak de contacten, maar jij hebt je expertise op het levensgebied van zingeving.

Voorbeelden uit de praktijk
Tijdens de bijeenkomst werden 6 voorbeelden gepresenteerd. Sommige bestaan al jaren, sommige zijn vrij recent ontstaan. De meesten als initiatief van bevlogen geestelijk verzorgers, in samenwerking met bijv. netwerken palliatieve zorg, (thuis)zorgorganisaties, sociaal werk, huisartsen en/of vrijwilligersorganisaties. Soms wordt gewerkt met vrijwilligers, soms niet. In de PDF’s zijn hun ervaringen, tips én aandachtspunten te lezen.

Auteur: Agora - Leven tot het einde

Te downloaden documenten

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.