Subsidieregeling inzet geestelijk verzorgers van kracht

Aantal weergaven: 3404

De sneeuwbal kan gaan rollen… Op 15 januari 2019 is de aangekondigde subsidieregeling gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling maakt het mogelijk om geestelijk verzorgers in de thuissituatie in te zetten. 

Sinds 1 januari 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling van €35 miljoen de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie mogelijk. Kennismakelaar Joep van der Geer (Agora) brengt de betrokken partijen samen en verzamelt alle benodigde informatie. Factsheet 1 (versie maart 2019) geeft antwoord op de meest dringende vragen.

Hoe wie wat waar
De huidige regeling richt zich op drie groepen: mensen van 50 jaar en ouder; palliatieve patiënten (inclusief naasten); kinderen in de palliatieve fase en hun naasten. De netwerken voor de kinderpalliatieve zorg kunnen extra middelen naast geestelijk verzorgers ook rouw- en verliesbegeleiders inschakelen. De toekenning van de beschikbare middelen loopt via de netwerken palliatieve zorg. De middelen kunnen o.a. besteed worden aan consulten van geestelijk verzorgers aan thuiswonende ouderen, patiënten en hun naasten, het bijwonen van multidisciplinair overleg (MDO) en aan uren als docent voor bijscholing van professionals (o.a. zorgverleners, sociaal werkers, geestelijk verzorgers) en vrijwilligers.

Factsheets
Het ministerie van VWS heeft een uitnodiging verstuurd aan de netwerken palliatieve zorg om deze subsidie aan te vragen met daarbij uitleg over de aanvraagprocedure. Als bijlage is onderstaande factsheet met de belangrijkste informatie meegestuurd.

Update 13 mei 2019
Een tweede factsheet met nieuwe informatie, mede naar aanleiding van de inmiddels verstuurde subsidieverleningsbrief van VWS aan de palliatieve netwerken, is inmiddels ook gereed. Lees meer over Factsheet 2

Wil je leren van koplopers op het gebied van geestelijke verzorging thuis? Kom dan naar de Agora Werkconferentie op 14 mei a.s

Voor vragen of meer informatie mail naar Joep van de Geer, jvandegeer@agora.nl

Auteur: Joep van de Geer

Te downloaden documenten

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.