Stuurgroep Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ)

Aantal weergaven: 12890

Een brede stuurgroep met partijen van binnen en buiten de palliatieve zorg monitort of er voldoende voortgang wordt gemaakt op de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. 

Monitoring doelstellingen NPPZ
Resultaten van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg kunnen zo beter worden geborgd en aanbevelingen voor verbetering van palliatieve zorg kunnen door de juiste organisatie(s) worden opgepakt. De stuurgroep wordt ondersteund door adviesbureau HHM.

De stuurgroep NPPZ vergadert twee keer per jaar.

Stuurgroepleden

 • VWS (voorzitter)
 • Agora
 • Fibula
 • IKNL
 • KNMG
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra/UMCG
 • NHG
 • Palliactief
 • Programmacommissie ‘Palliantie. Meer dan zorg’
 • VNG
 • V&VN palliatieve zorg
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland
 • ZonMw
Actualiteiten
Actualiteiten rondom de stuurgroep NPPZ vindt je op de website nationaalprogrammapalliatievezorg.nl

Auteur: Agora - Leven tot het einde

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.