Staatssecretaris informeert Tweede Kamer over voortgang NPPZ

Aantal weergaven: 7017

Palliatieve zorg, een niveau hoger

Staatssecretaris Van Rijn informeerde de Tweede Kamer op 3 november 2016 over de opbrengsten van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. In de uitgebreide brief komt de staatssecretaris terug op de toezeggingen die hij in het Algemeen Overleg op 28 januari aan de Kamer heeft gedaan.

De staatssecretaris van VWS gaat in op de opbrengsten van het praktijkteam en vervolgens op de thema's van het NPPZ. Hij start met het brede thema organisatie en financiering en bespreekt daaronder ook de voor- en nadelen van de huidige bekostiging en enkele ‘quick wins’ op dit gebied vanuit het praktijkteam. Vervolgens gaat hij kort in op de verbeterpunten voor de thema’s bewustwording, kwaliteit van zorg en betrokkenheid van cliënten en hun naasten bij de zorg. Hij sluit af met de eerste opbrengsten van het programma

"Het is mooi om te zien dat zoveel partijen actief zijn in het programma en met elkaar werken aan betere palliatieve zorg."

Verbeteracties
Van Rijn is positief over de verbeteracties die sinds januari in gang zijn gezet om de praktijk van de palliatieve zorg te verbeteren, hij benoemt onder andere: 

  • Knelpunten die zijn opgelost door het praktijkteam
  • Inventarisatie van de knelpunten in de bekostiging van de palliatieve zorg
  • Aanpak van Zorgverzekeraars Nederland om de administratieve lasten te verminderen. 
  • Vooruitgang die geboekt is op het thema bewustwording, kwaliteit en betrokkenheid van cliënt en naasten

Alle verbeteracties passen in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg dat nu bijna twee jaar gaande is.

Bron: Rijksoverheid.nl

Auteur: Agora - Leven tot het einde

Te downloaden documenten

Meer links

IconClassfa-newspaper-o

Laatste levensfase bespreekbaar

Het is nooit te vroeg om na te denken over de laatste levensfase. Over wat voor jou, je naasten, je cliënten of patiënten van waarde is in het leven. Nodig ze uit om erover te praten. Een eerste stap daartoe kan zijn om wensen op papier te zetten. Een mooie vorm is een brief. Probeer het eens uit... 

Schrijf een briefLandschap van palliatieve zorg

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Bekijk de infographic.